De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

FOD Financiën - Douane en Accijnzen

 

 

Tijl De Vloed, administratief assistent Maritieme Brigade bij de Douane
“Bij de maritieme brigade voeren we met 32 personen voornamelijk controles uit, zowel aan land als op zee. We kijken de taksvrije goederen na aan boord van koopvaardijschepen en we zien toe op het gebruik van rode gasolie door de pleziervaart. We voeren ook grote zoekacties uit naar smokkelwaar en drugs. Bovendien werken we bij verschillende operaties samen met andere kustwachtpartners voor de controle op vissersschepen in het Belgische deel van de Noordzee, de zogenaamde Visserijwacht.”

Tijl De Vloed - FOD Financiën

 

 

De douane beschermt de samenleving en bevordert de internationale handel door het beheer van de buitengrenzen en het verzekeren van de veiligheid van de logistieke keten. Ze behartigt de financiële belangen van België door de inning van en de controle op invoerrechten, accijnzen en BTW. De douane beschermt de economie tegen oneerlijke en onwettige handel. De douane strijdt tegen fraude, georganiseerde misdaad en terrorisme.

Op zee en aan de kust behartigt de Maritieme Brigade de belangen van de douane. De Maritieme Brigade patrouilleert in de territoriale wateren en het continentaal plat en brengt de scheepvaart op onze wateren in kaart. Ze bewaakt haveninstallaties en strategische infrastructuur op zee. De Maritieme Brigade houdt niet enkel toezicht op producten die op zee gewonnen worden, zoals zand, grind, elektriciteit en visserijproducten, maar ook op de goederen die in – en uitgevoerd worden langs de Belgische kusthavens. Naast brandstofcontrole en provisiecontrole (op sigaretten en alcohol), kan de Maritieme Brigade schepen doorzoeken op smokkelwaar en drugs. Controle van pleziervaartuigen behoort ook tot het takenpakket.

De Maritieme Brigade altijd paraat om bijstand te leveren aan de andere kustwachtpartners. Er is ook een eenheid van de douane permanent aanwezig op het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) in Zeebrugge.