De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Federale politie - Scheepvaartpolitie

 

 

Commissaris Jan Garcet, Scheepvaartpolitie:
“Ook een gewone werkdag op het water blijft altijd onvoorspelbaar. Naast de gewone controletaken moet je meteen reageren bij noodoproepen, ongevallen en olielozingen. We hebben drie vaartuigen. Met een grote rhib (Rigid Hull Inflatable Boat) ondersteunen we de strandreddingsdiensten, met ons patrouillevaartuig escorteren we gastankers of stellen we olielozingen vast en met ons snel interventievaartuig onderscheppen we schepen die een verboden zone invaren, bijvoorbeeld rond de windmolenparken. Kortom, een job met veel uitdagingen.”

 

 

 

Jan Garcet - Scheepvaartpolitie

Aan de kust vind je de scheepvaartpolitie zowel in de commerciële als in de plezierhavens. Deze afdeling van de federale politie houdt er met ongeveer 200 werknemers toezicht op alle wetten en reglementen op en rond het water. Grenscontrole is één van de belangrijkste opdrachten en illegale migratie richting Verenigd Koninkrijk is één van de grootste uitdagingen. Daarom heeft de scheepvaartpolitie in Zeebrugge een technisch steunteam ter beschikking dat niet alleen aan de grens en in de kusthavens kan ingezet worden, maar ook op het water en over het hele land. De middelen van het steunteam omvatten ondermeer een mobiele X-ray scanner, een sonar, een onderwaterrobot, etc. Op het water is het patrouillevaartuig SPN-09 het vlaggenschip van de scheepvaartpolitie. Daarnaast is er nog het snelle interventievaartuig SPN-15, met een maximumsnelheid van meer dan 40 knopen of om en bij de 80 km per uur. Samen met de kleine, wendbare rigid hull inflatable boats (rhib) behoren deze politievaartuigen tot de vaste waarden voor onze kust. Tenslotte is er ook een eenheid van de scheepvaartpolitie permanent aanwezig op het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) in Zeebrugge. De scheepvaartpolitie streeft naar een integrale aanpak en wil zich profileren als een partner op en rond het water. Een partner die niet alleen repressief optreedt, maar constructief aan oplossingen wil meewerken.

 

Lees het artikel over de Scheepvaartpolitie in Neptunus.

Foto's? Klik hier