De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

FOD Binnenlandse Zaken - Civiele Bescherming

 

Kurt Timmerman, operationeel medewerker Civiele Bescherming:
“De Civiele Bescherming wordt vaak opgeroepen om olievervuiling op te ruimen, op het vasteland, op binnenwateren of in de havens. Gelukkig zijn er voor onze kust niet vaak zware vervuilingen. Toch oefenen we regelmatig op zee. De procedures zijn dezelfde als op de binnenwateren, maar op zee zetten we zwaarder materiaal van DG Leefmilieu in en kunnen we schepen van de marine of van Vloot gebruiken”.

 

Kurt Timmerman -

De Civiele Bescherming bestaat uit zes operationele eenheden die permanent beschikbaar zijn. Bij een ramp of ongeval kunnen de overheid, de politie en de brandweer een beroep doen op de gespecialiseerde uitrusting en diensten van de Civiele Bescherming. De versterking van de Civiele Bescherming wordt ingeroepen bij opruimacties na een vervuiling of om de verspreiding van vervuiling tegen te gaan. Ze hebben gespecialiseerd materiaal om olievervuiling op zee te bestrijden. Wanneer de olie toch de kust bereikt, werkt de Civiele Bescherming samen met de brandweerdiensten en de gemeentelijke reinigingsdiensten voor de opruiming van het strand. Het grootste deel van het opruimingsmateriaal is opgeslagen in de eenheid in Jabbeke. De Civiele Bescherming helpt ook bij het opruimen van dode zeezoogdieren die aanspoelen op het strand.