De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Fod Mobiliteit en Vervoer - DG Scheepvaart

 

 

Stefaan Verhellen, scheepvaartinspecteur bij de havenstaatcontrole van FOD Mobiliteit en Vervoer
“Ik inspecteer buitenlandse zeeschepen in de Belgische havens. Samen met mijn collega’s bekijk ik het structurele gedeelte, de navigatie – en communicatieapparatuur en het machinegedeelte. Bovendien waken we erover dat de scheepsbemanningen hun werk in menswaardige omstandigheden kunnen doen. Daarom onderzoeken we ook de accommodatie, het sanitair en de keuken. Schepen die op ernstige punten niet in orde zijn, worden in de havens vastgehouden tot de nodige herstellingen en verbeteringen uitgevoerd zijn.

Stefaan Verhellen - Mobiliteit en Vervoer

Directoraat-Generaal (DG) Scheepvaart voert inspecties uit aan boord van schepen om hun zeewaardigheid, veiligheid en de leefomstandigheden aan boord te controleren. Daarnaast wordt tijdens de inspecties ook nagegaan of het marien milieu wel voldoende beschermd wordt en of de schepen zich aan de milieurichtlijnen houden.

DG Scheepvaart organiseert examens en levert attesten zoals certificaten, meetbrieven en stuurbrevetten voor de scheepvaart af. Ook is de afdeling verantwoordelijk voor het toezicht op het vervoer van gevaarlijke goederen over zee. Tot slot werkt DG Scheepvaart ook mee aan de ontwikkeling van nationale en internationale regelgeving voor de zeevaart en pleziervaart.