De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Afdeling Maritieme Toegang

 

Jan Deschagt, toezichter baggerwerken bij afdeling Maritieme Toegang:
“Ik ben toezichter baggerwerken in de vaarpassen van de Noordzee en op de Schelde. Tijdens baggerwerken in de haven van Oostende zijn we op mijnen gestoten uit de eerste en tweede wereldoorlog. Om veiligheidsredenen werken we dan niet met de traditionele sleephopperzuigers. We zetten een Dipper Dredger in, zeg maar een reuzenkraan op een drijvend ponton. Die kraan is volledig bepantserd en heeft al explosieven tot 1000 kg opgebaggerd.”  

Jan Deschagt - Afdeling Maritieme Toegang

 

 

Afdeling Maritieme Toegang beheert en onderhoudt alle maritieme toegangswegen tot de Vlaamse zeehavens: Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen.

De afdeling waakt over een vlotte doorgang voor schepen op de Schelde en dit van de kust tot voorbij Antwerpen. Dit bereikt ze door zowel baggerwerken als wrakkenberging uit te voeren op de rivier. Daarbij gaat ze altijd milieuvriendelijk te werk, bijvoorbeeld door hergebruik van baggerspecie en ecologisch verantwoorde sanering.

De infrastructuur die de havens toegankelijk maakt voor de scheepvaart, zoals de sluizen, wordt gebouwd en onderhouden door de afdeling. Daarnaast subsidieert ze andere werken in de haven, bijvoorbeeld de aanleg van dokken of de bouw van kaaimuren.

In de havengebieden onderhoudt afdeling Maritieme Toegang de wegen en gronden die het Vlaams Gewest beheert.