De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

FOD Binnenlandse Zaken - Nationaal Crisiscentrum

Lara B., verantwoordelijke procedure Noordzee op het Nationaal Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken:
“Op de permanentiedienst van het crisiscentrum werken we met een beurtrol zodat we de klok snel en adequaat kunnen reageren. Bij incidenten volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Op zulke momenten staat de telefoon roodgloeiend en moet je het hoofd koel houden. Wij vormen dan een kruispunt waar informatie geverifiëerd en verzameld wordt om die dan door te geven aan onze partners. Om alles in goede banen te leiden, werken we met procedures. Zo zijn er ook enkele procedures voor incidenten op de Noordzee. Om deze up-to-date te houden, organiseren we regelmatig oefeningen.”

 

Lara B, Nationaal Crisiscentrum Binnenlandse Zaken

De medewerkers van het nationaal crisiscentrum volgen de actualiteit de klok rond, zeven dagen op zeven. Ze stellen dagelijks zes situatierapporten op, gebaseerd op informatie van hun partners en van de verschillende media. Het crisiscentrum is voortdurend geïnformeerd over de meest recente ontwikkelingen en kan zo op een doeltreffende manier middelen inzetten, acties van partners coördineren of beleidsbeslissingen nemen. De permanentiemedewerkers van het crisiscentrum beschikken over diverse procedures en databanken om crisissituaties zo snel mogelijk onder controle te krijgen, met de hulp van hun partners. Indien nodig kan het Crisiscentrum een actueel verkeersbeeld opvragen van schepen die varen onder de Belgische vlag. Dit zowel van de scheepvaart voor de Belgische kust als wereldwijd. Om doeltreffend op te treden in een crisissituatie, zijn noodplannen van cruciaal belang. Noodplannen omvatten afspraken om een situatie onder controle te krijgen en zo de veiligheid van de bevolking te garanderen. Voor een drukbevaren zee zoals de Noordzee bestaat een afzonderlijk rampenplan. Het Algemeen Nood - en Interventie Plan (ANIP) Noordzee wordt afgekondigd bij grootschalige incidenten. Het crisiscentrum treedt ook op als federale voorzitter van de Kustwacht, en is betrokken bij de uitwerking van de International Ship & Port Facilities Security-Code (ISPS) en de havenrichtlijn.
 

crisiscentrum.be