De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Koen Verheyen, attaché bij de Directie Mondialisering van de FOD Buitenlandse Zaken:
“Ik behandel aanvragen van buitenlandse schepen die onderzoek willen doen op het Belgische gedeelte van de Noordzee. Dat kan gaan van bodemonderzoek, onderzoek naar de vissoorten tot het analyseren van waterstalen. De onderzoekers moeten vermelden wat ze gaan doen, waar en met welk materiaal. Wij bekijken samen met de andere kustwachtpartners of we toestemming kunnen geven. Als het antwoord positief is, krijgen die schepen een diplomatic clearance of een ‘dipclear’.”

Koen Verheyen - FOD Buitenlandse Zaken

De FOD Buitenlandse Zaken beheert de diplomatieke kanalen van ons land. Hun bevoegdheden beperken zich niet enkel tot bilaterale en multilaterale overeenkomsten. Ook Europese en gespecialiseerde internationale instanties behoren tot hun werkdomein.

Buitenlandse Zaken beschikt ook over een crisiscentrum dat kan optreden bij een ongeval op zee, buiten de territoriale wateren, waar Belgen en buitenlanders bij betrokken zijn.

Samen met andere kustwachtpartners behandelt Buitenlandse Zaken de aanvragen van buitenlandse schepen die oceanografische en hydrografische onderzoeken willen uitvoeren op het Belgische deel van de Noordzee. De schepen die toelating krijgen, worden strikt opgevolgd.