De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Ministerie van Defensie

Valérie Verkeyn, commandant-vlieger bij het 40ste Smaldeel, Basis Koksijde:

“We hebben momenteel 3 Caiman toestellen, type NH90 NFH. Een vierde toestel wordt verwacht in 2016.  Hiermee worden de SAR (search and rescue) opdrachten uitgevoerd en ook de MAR (marine) operaties in de toekomst. Er zitten 5 bemanningsleden aan boord; 2 piloten, een cabin operator, een medic en SAR duiker. Een Senso (sensor operator) komt erbij tijdens de MAR opdrachten. Het toestel kan aan 300 km/u in de moeilijkste weersomstandigheden opereren. We zijn 24/24 beschikbaar en binnen het kwartier kunnen we opstijgen. Onze lijfspreuk blijft nog steeds “aude audenda” , waag wat er gewaagd moet worden.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie Verkeyn - Ministerie van Defensie

Wanneer er zich een noodsituatie op de Noordzee voordoet, biedt Defensie hulp en stelt ondermeer de helikopters, “ready duty ships” en duikers ter beschikking. Defensie voert controles uit op alle Belgische en buitenlandse vissersschepen in de Belgische “exclusieve economische zone” of EEZ. Hiervoor werkt Defensie samen met Dienst Zeevisserij.

Defensie biedt bovendien hulp bij verontreiniging in de Noordzee en bij het vernietigen van springstoffen in zee. Het kuststation Oostenderadio levert maritieme veiligheidsinformatie aan de scheepvaart via de nationale en internationale navtex en via uitzendingen op VHF en de middengolfradio. Oostenderadio houdt wacht op de verschillende noodkanalen en Digital Selective Calling (DSC).

Op een gedeelte van de Noordzee voor Lombardsijde worden regelmatig schietoefeningen georganiseerd. De Belgische marine draagt haar steentje bij tot de strijd tegen piraterij door deel te nemen aan internationale surveillanceoperaties. Operatoren van de marine zijn ook permanent aanwezig op het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) in Zeebrugge.