De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

 

 

Helga Vandenreyken, attaché bij Dienst Continentaal Plat van de FOD Economie:
“Met het oceanografisch onderzoeksschip Belgica doen wij per jaar een zevental meetcampagnes op zee. We hebben op de Belgica een multibeam geïnstalleerd, een gespecialiseerde dieptemeter, waarmee we de zandbanken in kaart brengen. We kijken welk effect zandwinning heeft op de hoogte van de zeebodem. Dankzij de onderzoeksresultaten kunnen we ingrijpen waar nodig en aan duurzame zandwinning doen. Het gewonnen zand en grind wordt voornamelijk gebruikt in de bouwsector en voor kustverdediging.”

Helga Vandenreyken - FOD Economie

 

 

Er zijn twee Algemene Directies van  FOD Economie die bijdragen tot de werking van de Kustwacht.

Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

De Dienst Continentaal Plat is bevoegd voor het gebruik en de ontginning van minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee, bijvoorbeeld zand – en grindwinning. Deze dienst controleert ook de aanleg van telecommunicatiekabels op de zeebodem. De afdeling Controle en de afdeling Reglementering en Controlebeleid houden toezicht op de veiligheid van offshore pijpleidingen.

Algemene Directie Energie

De Algemene Directie Energie is bevoegd voor de gasterminals in Zeebrugge, voor het plaatsen van elektriciteitskabels en pijpleidingen op de zeebodem en voor de bouw en exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen en wind.