De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

FAQ & Links

 • Een explosief opgevist?

  Een explosief heb je liever niet in de netten of aan boord, maar als het toch gebeurt, dan komt de explosievenkaart goed van pas. Het is niet altijd gemakkelijk om te weten of je nu met een explosief te maken hebt of niet. Het kan in de loop der tijd vervormd zijn, onder een laag modder of algen zitten of misschien heb je maar een deel van een explosief hebt opgevist.

  In geval van twijfel ga je er best van uit dat het wel degelijk om een explosief gaat en moet je zo snel mogelijk het MRCC (Maritiem Reddings en Coordinatie Centrum) waarschuwen. Zij zorgen ervoor dat de nodige hulp ter plaatse komt. Een goede beschrijving van het explosief is zeker nuttig. Neem daarom foto’s van het explosief en stuur ze door naar mrcc@mrcc.be.

  Als dat niet kan, beschrijf dan het explosief zo nauwkeurig mogelijk aan de MRCC - operator. De explosievenkaart kan hierbij helpen. Op de kaart zijn de meest voorkomende explosieven in de Noordzee schematisch voorgesteld en krijg je een idee van de afmetingen. Op de kaart staat ook wat (niet) te doen tot de ontmijningsdienst ter plaatse komt. Raadpleeg ook BAZ nr 1.

 • Hoe kan ik voorkomen dat mijn kind verdwaalt op het strand?
  • verlies je kind niet uit het oog
  • blijf in een bewaakte zone
  • indien er op het strand verdwaalpalen zijn, wijs je kind op de figuur van de verdwaalpaal waar jullie het dichtst bij zitten
  • haal bij de redders een polsbandje
  • schrijf je gsm-nummer op het polsbandje
  • zeg aan je kind dat hij/zij naar de strandredders moet gaan als hij/zij je niet meer vindt

  Zie ook: www.ikwv.be

 • Hoe weet ik of het veilig is om te zwemmen in zee?

  Kijk naar de kleur van de vlag bij de reddingsposten.
  Zie je een groene vlag, dan kan je veilig gaan zwemmen. Een gele vlag wil zeggen dat je wel mag zwemmen, maar dat het gevaarlijk kan zijn. Daarom mag je dan ook geen rubberbootjes, zwembanden of andere opblaasbare en drijvende voorwerpen mee het water in nemen. Als er een rode vlag wappert, is het verboden om te zwemmen. Volg altijd de instructies van de redders op.

  Opgelet: in onbewaakte zones is het altijd verboden om te zwemmen! Dat kan je zien aan het verbodsbord.

  Surfers hebben hun eigen groene (surfen toegelaten) en rode (surfen verboden) vlag, te herkennen aan het witte logo met surfplank.

  Een overzicht van de vlaggen en borden vind je hier.

 • Hoe zijn de zeereddingsdiensten georganiseerd?

  Bij een incident op zee komt het Maritiem Reddings – en Coördinatie Centrum (MRCC) in Oostende in actie. Zij zijn verantwoordelijk voor Search and Rescue (SAR), anders gezegd opsporings – en reddingsacties. Het MRCC verwittigt de reddingsdiensten die dan uitrukken met varende of vliegende middelen.  Aan de kust zijn er drie reddingsstations van waaruit reddingsvaartuigen kunnen vertrekken. In Oostende liggen de reddingsboten van Vloot, in Nieuwpoort heeft Ship Support enkele vaartuigen liggen en in Blankenberge zijn er de reddingsvaartuigen van de Vrijwillige Blankenbergse Zee Reddingsdienst (VBZR). Vanuit de luchtmachtbasis Koksijde vertrekken de reddingshelikopters van Defensie. Welke reddingsdienst wordt uitgestuurd hangt af van de aard en de plaats van het incident. Als dat nodig is, werken al deze diensten uiteraard samen en ze kunnen ook allemaal 24 uur op 24 opgeroepen worden. 

 • Kan een tsunami ook voorkomen in de Noordzee?

  Tsunami is Japans: ‘tsu' betekent ‘haven' en ‘nami' betekent ‘hoge golf'.

  Tsunami's kunnen verschillende oorzaken hebben: een zeebeving, een kosmische inslag (meteoriet), een vulkanische uitbarsting onder zee of een grote aardverschuiving waarbij een grote massa in de zee zakt of valt.

  Door de verplaatsing van de zeebodem, wordt in feite een hele hoeveelheid water opgetild. In volle zee merk je een tsunami bijna niet op, er ontstaat immers geen hoge golf, maar wel een zeer brede golf (golflengte van 100 tot wel 400 kilometer lang). Deze golf verplaatst zich veel sneller dan normaal.

  Wanneer deze brede golf echter de kust nadert, komt de golf in ondiep water. Hierdoor gaat de golf steeds minder snel. Het water vooraan in de golf zakt als het ware naar achter, bovenop het water dat volgt, waardoor de golf steeds hoger en hoger wordt.

  Langs de kust van de Noordzee is het onwaarschijnlijk dat een tsunami kan voorkomen. De Noordzee is een ondiepe zee, waardoor de golven geen grote snelheid kunnen halen. Toch worden door de bevoegde kustwachtpartners de nodige voorzorgen genomen en alarmeringsprocedures opgesteld.

   

   

   

   

   

   

 • Piraten, bestaan die nog?

  Piraten bestaan zeker nog, maar dan wel in de moderne zin van het woord. Ze maken nu gebruik van speedboten, machinegeweren en zelfs satellietspionage om grote vrachtschepen te overvallen. Deze vrachtschepen zijn een geliefd doelwit omdat er maar een kleine bemanning meevaart. De piraten deinzen er niet voor terug om grof geweld te gebruiken of de bemanning te gijzelen. Naast de lading, zijn ze vaak ook geïnteresseerd in de persoonlijke eigendommen van de bemanning. Moderne piraten zijn vooral actief in het Zuidoosten van Azië (Filippijnen en Indonesië), in sommige delen van Zuid-Amerika , voor de kust van Somalië en ook West-Afrika (Guinee, Nigeria, Togo en Benin). In 2008 zette de Europese Commissie ‘operatie Atalanta’ op touw. Dit is een gezamenlijke marinepatrouille van verschillende Europese landen om de piraterij voor de Somalische kust te stoppen. Ook de Belgische marine werkt hier actief aan mee met het fregat Louise-Marie. Op 30 januari 2013 is een wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met verschillende maatregelen in de strijd tegen piraterij. Dat betekent dat privébewakers toegelaten zijn op Belgische schepen. 

 • Waar en wanneer zijn er schietoefeningen op de Noordzee?

  Vanuit de militaire basis ‘Lombardsijde – Nieuwpoort’ worden regelmatig schietoefeningen gedaan. Veiligheidshalve is dan een gedeelte van de zee afgesloten voor alle scheepvaart. In de 'Berichten Aan Zeevarenden nr 1' (BAZ) kan je zien welke gedeeltes van de zee voorzien zijn voor schietoefeningen. Je vindt ze ook op de maritieme kaarten.

  Het tijdstip van de schietoefeningen vind je in de tweewekelijkse BAZ . Meer informatie ook op de website van Defensie.

  Schietoefeningen worden in principe nooit georganiseerd op zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen of tijdens schoolvakanties.

   

 • Wat doe ik als mijn kind verdwaald is op het strand?
  • ga naar de strandredder
  • als er geen strandredder is, bel dan het noodnummer 112 of het Maritiem Reddings-en Coördinatie Centrum (MRCC) op 0032 (0)59/70 10 00
  • zeg duidelijk aan de strandredder/hulpdiensten waar je je zoon of dochter voor het laatst gezien hebt, vermeld naam, leeftijd, kleur zwembroek of badpak.....

   

  Zie ook: www.ikwv.be

 • Wat moet ik doen als ik een zwemmer, surfer of andere watersporter in nood zie?

  Bel het noodnummer 112 of verwittig het MRCC (Maritiem Reddings – en Coördinatie Centrum) in Oostende . Dat kan via:

  • Telefoon: 059/70 11 00 of 059/70 10 00
  • Fax: 059/70 36 05
  •  VHF Kanaal 16 – Kanaal 67

 • Wat moet ik doen als ik gestoken ben door een kwal?

   

  De netelcellen bevinden zich op de tentakels. Bij aanraking schieten ze een pijltje met gif af. De pijn kan meer of minder hevig zijn, afhankelijk van het soort kwal en de gevoeligheid van het slachtoffer. Kwallenbeten van kwallen langs onze kust zijn meestal niet gevaarlijk of dodelijk.

  Als je gestoken of geneteld bent door een kwal, verwijder dan eerst voorzichtig alle resten van de tentakels die op de huid zijn achtergebleven. Dat kan door af te spoelen met zeewater (niet met zoet water). Wat je zeker niet moet doen is hard wrijven! Een koud compres kan de pijn wat verlichten. In erge gevallen kunnen pijnstillers nodig zijn.

  Pas op: aangespoelde kwallen, zelfs al zien ze er dood uit, blijven nog netelen als je ze aanraakt!

  Met dank aan Francis Kerckhof, BMM

   

 • Wat moet ik doen als mijn vaartuig gestolen is?

  Doe zo snel mogelijk aangifte van diefstal bij de lokale bevoegde politie van de plaats waar het vaartuig is gestolen, of van uw woonplaats. Neem volgende documenten mee: facturen, verzekeringsbewijs, eigendomsbewijs en kopies van scheepsdocumenten. Wat ook van belang kan zijn: alle nuttige inlichtingen over uitrusting, communicatiemiddelen aan boord, identiteit opvarende(n), gepland traject, aanloophavens en uiteindelijke bestemming.