De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

FAQ & Links

 • Liggen er veel scheepswrakken in de Noordzee?

  Op de bodem van de Noordzee liggen veel wrakken van schepen, oorlogsvliegtuigen of andere obstakels. De Vlaamse Hydrografie (deel van Afdeling Kust) houdt een wrakkendatabank bij en heeft 240 wrakken in het Belgische deel van de Noordzee in kaart gebracht. In de databank vind je de juiste locatie, de exacte diepte en ander informatie over de wrakken.

  Er wordt hiervoor gespecialiseerde apparatuur gebruikt, zoals een multibeam echolood om de afstand tot de zeebodem te berekenen of een sidescansonar om een beeld van de bodem op te bouwen. De wrakkendatabank vind je op www.vlaamsehydrografie.be .

  Ook het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) heeft een databank ontworpen voor het maritiem erfgoed. Hierin vind je informatie over wrakken, andere voorwerpen onder water of verdronken nederzettingen uit de Belgische wateren.

  Enkele andere websites of projecten die de moeite waard zijn:

  • Wrakkensite: hier vind je een heleboel informatie over Noordzeewrakken, zeekaarten en foto’s.
  • BEWREMABI (BElgian WREcks for MArine BIodiversity): een onderzoeksproject naar de biodiversiteit op en rond scheepswrakken in Belgische mariene wateren.

   

 • Voor welke watersporten heb ik een vergunning nodig?

  Voor meer informatie over de nodige vergunningen neem je best contact met FOD Mobiliteit en Vervoer – brandingsport@mobilit.fgov.bewww.mobilit.belgium.be

 • Wat moet ik doen als ik wil gaan duiken op zee?

   

  De procedure voor sport- en recreatieduiken op zee staat in de Berichten aan Zeevarenden (BAZ) nr. 11 en 12 van 2006. Die BAZ’s vind je op de website van afdeling Kust. Je kan de publicaties per post bestellen of je kan ze na afspraak afhalen aan het onthaal van afdeling Kust.