De kustwacht waakt over de zee

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Helga Vandenreyken, attaché bij Dienst Continentaal Plat van de FOD Economie:
“Met het oceanografisch onderzoeksschip Belgica doen wij per jaar een zevental meetcampagnes op zee. We hebben op de Belgica een multibeam geïnstalleerd, een gespecialiseerde dieptemeter, waarmee we de zandbanken in kaart brengen. We kijken welk effect zandwinning heeft op de hoogte van de zeebodem. Dankzij de onderzoeksresultaten kunnen we ingrijpen waar nodig en aan duurzame zandwinning doen. Het gewonnen zand en grind wordt voornamelijk gebruikt in de bouwsector en voor kustverdediging.”