De kustwacht waakt over de zee

Afdeling Beleid (Mobiliteit en Openbare Werken)

Katrien Van Meerbeeck, jurist bij afdeling Beleid:
“Binnen de Kustwacht spelen wij een actieve rol op beleidsniveau. We volgen Europese initiatieven op die belangrijk zijn voor de Kustwacht, van regelgeving over beleid tot projecten. Bij tekortkomingen of knelpunten in de nautische regelgeving zoeken wij mee naar oplossingen. Zo kunnen de operationele taken van alle kustwachtpartners vlot verlopen en dragen we bij tot een veilige en vlotte scheepvaart. ”