De kustwacht waakt over de zee

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Koen Verheyen, attaché bij de Directie Mondialisering van de FOD Buitenlandse Zaken:
“Ik behandel aanvragen van buitenlandse schepen die onderzoek willen doen op het Belgische gedeelte van de Noordzee. Dat kan gaan van bodemonderzoek, onderzoek naar de vissoorten tot het analyseren van waterstalen. De onderzoekers moeten vermelden wat ze gaan doen, waar en met welk materiaal. Wij bekijken samen met de andere kustwachtpartners of we toestemming kunnen geven. Als het antwoord positief is, krijgen die schepen een diplomatic clearance of een ‘dipclear’.”