De kustwacht waakt over de zee

FOD Binnenlandse Zaken - Civiele Bescherming

Kurt Timmerman, operationeel medewerker Civiele Bescherming:
“De Civiele Bescherming wordt vaak opgeroepen om olievervuiling op te ruimen, op het vasteland, op binnenwateren of in de havens. Gelukkig zijn er voor onze kust niet vaak zware vervuilingen. Toch oefenen we regelmatig op zee. De procedures zijn dezelfde als op de binnenwateren, maar op zee zetten we zwaarder materiaal van DG Leefmilieu in en kunnen we schepen van de marine of van Vloot gebruiken”.