De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

 • 23.02.18

  Midden januari 2018 is windmolenexploitant Rentel gestart met het transport van haar offshore transformatorstation vanuit de assemblagehaven in Saint-Nazaire (Frankrijk) naar de windpark concessie in de Noordzee. Dit offshore transformatorstation vormt het kloppend hart van het windpark. De geproduceerde windenergie wordt verzameld, gestabiliseerd en omgezet naar 220 kV hoogspanning om energietransport naar het vasteland mogelijk te maken. Het offshore transformatorstation bestaat uit 4 niveaus, weegt 1200 ton en is specifiek ontwikkeld voor de harde weersomstandigheden in de Noordzee. Op 26 januari 2018 werd het tranformatorstation geïnstalleerd. Het Rentel windmolenpark zal vanaf midden 2018 groene stroom produceren voor 300.000 huishoudens.

  http://www.rentel.be/nl

 • 20.02.18
  Crisiscentrum Binnenlandse Zaken©ADCC

  Onze kustwachtpartner Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken is op zoek naar een ICT projectmedewerker crisistools.
  Het gaat om een statutaire functie in Brussel. Je kan solliciteren tot 5 maart 2018. 
  Meer informatie: www.selor.be 

 • 19.02.18

  Eind vorig jaar stelde staatssecretaris voor de Noordzee de langverwachte Langetermijnvisie Noordzee 2050 voor. Die visie kwam tot stand in nauwe samenwerking met alle 'Noordzee betrokken': individuele burgers, ngo’s en andere organisaties, wetenschappers, beleidmakers, bedrijven... Omdat dit traject veel succes kende en er zich momenteel veel snelle ontwikkelingen voordoen in de Noordzee, komt er op algemene vraag een vervolg. Daarom werd een “ThinkTank North Sea” in het leven geroepen voor de wetenschappelijke onderbouwing van het Noordzeebeleid. 

  In de "ThinkTank North Sea" wordt elk jaar binnen drie thematische werkgroepen (Natuurlijkheid, Blauwe economie en Innovatie, en Meervoudig Ruimtegebruik) verder gewerkt rond een welbepaald thema. De thema’s mogen worden gesuggereerd door zowel leden van de denktank, als externen (na een oproep). Het principe achter het proces blijft hetzelfde: op een transparante wijze, met gelijkwaardigheid van leden, op een neutrale maar wetenschappelijk onderbouwde wijze nadenken over grote maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot de Noordzee. De denktank zal alternerend worden voorgezeten door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en onze kustwachtpartner Koninklijk Belgisch Instituut voor de Noordzee (KBIN). 

  http://thinktanknorthsea.be 
   

 • 16.02.18

  Staatssecretaris voor de Noordzee De Backer kondigde op de Belgian Boat Show aan dat de hervorming van de pleziervaart in de laatste rechte lijn zit. De huidige regels voor de pleziervaart zijn verouderd, ze dateren soms zelfs uit de jaren '50 en ’60, en zijn versnipperd over maar liefst 7 wetten, 15 koninklijke besluiten en 5 ministeriële besluiten. Omdat die niet op mekaar zijn afgestemd, werd vorig jaar een herziening aangekondigd van de wetgeving. Dat gebeurt in nauw overleg met de sector en met alle betrokkenen. Tegen deze zomer zou de hervorming een feit moeten zijn. 
   

 • 15.02.18

  De eerste samenkomst van het overlegorgaan Kustwacht voor 2018 ging door op vrijdag 9 februai 2018. De gouverneur van West-Vlaanderen is voorzitter. Op de agenda stonden onder meer de organisatie van het North Atlantic Coast Guard Forum (in 2018 neemt België hiervan het voorzitterschap op), en de vooruitgang binnen het project Kustwachtcentrale. 

 • 15.02.18

  Op donderdag 8 februari 2018 is het kanon van de Duitse duikboot UB29 in Oostende bovengehaald. 
  In de zomer van 2017 ontdekte onderwaterarcheoloog Tomas Termote een nagenoeg intacte Duitse duikboot uit de Eerste Wereldoorlog. Na onderzoek bleek het te gaan om de UB29 met nog 22 Duitse bemanningsleden aan boord. Vandaag volgde een nieuwe duikmissie waarbij het kanon werd ontmanteld en bovengehaald. Gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé, de wettelijke ontvanger van archeologische vondsten in onze wateren, heeft gevraagd aan staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer om deze unieke vondst te beschermen.

  Het kanon moet een van de pronkstukken worden van de tentoonstelling "De Groote Oorlog op Zee", die vanaf april te zien zal zijn in het Provinciaal Hof van Brugge. Daarna verhuist het kanon naar het Internationales Maritimes Museum in Hamburg. Het museum werkte mee aan de identificatie van de UB29 en de bemanningsleden. 

 • 06.02.18

  De Belgian Boat Show blaast 30 kaarsjes uit dit jaar. Van 10 tot en met 12 en van 16 tot en met 18 februari wordt iedereen, motorbootfanaat of fervente zeiler, jong of oud, op zijn wenken bediend in Flanders Expo. Ook enkele van onze kustwachtpartners, zoals afdeling Kust en FOD Mobiliteit en Vervoer zijn opnieuw van de partij. 

  Openingsuren:

  Zaterdag 10/02: 10u-18u
  Zondag 11/02: 10u – 18u
  Maandag 12/02: 10u – 18u

  Vrijdag 16/02: 10u – 22u
  Zaterdag 17/02: 10u – 18u
  Zondag 18/02: 10u – 18u

  Flanders Expo Gent
  Maaltekouter 1
  9051 Gent

  www.belgianboatshow.be

 • 30.01.18
  Zeewering

  Een duizendjarige storm is een zeer zware storm die zich statistisch gezien eens om de duizend jaar kan voordoen. Ter vergelijking: de storm van 1953 was een 250-jarige storm. Bij een duizendjarige storm kunnen er zeer hoge golven ontstaan en kan het zeeniveau spectaculair stijgen. Wanneer deze storm zal toeslaan, kan niet voorspeld worden. Dat kan morgen zijn maar ook over twintig of honderd jaar. 

  De afdeling Kust van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) is volop bezig om onze kust te beschermen tegen een dergelijke storm. Uit een studie naar de zwakke plekken langs de kust is gebleken dat onze havens en ook de kustlijn van Wenduine tot in Blankenberge en tussen Middelkerke en Oostende. Het Masterplan Kustveiligheid is goedgekeurd in 2011. Daarin staan alle werken die zullen uitgevoerd worden om de zeewering te versterken, bijvoorbeeld stranden verbreden en verhogen, kaaimuren in de havens verhogen, zeedijken versterken en stormmuren (in de vorm van zitbanken) bouwen.

  www.afdelingkust.be

   

   

 • 17.01.18

  Op donderdag 11 januari 2018 waren de secretarissen Kustwacht samen met heel wat kustwachtpartners aanwezig op een kick-off vergadering over het Norther windmolenpark, onder voorzitterschap van Kapitein Gyssens van het Maritiem Reddings - en Coördinatie Centrum (MRCC) van onze kustwachtpartner afdeling Scheepvaartbegeleiding.
  De bouw van dit windmolenpark gaat dit voorjaar van start om in 2019 operationeel te zijn. Na voltooiing zal het een geïnstalleerd vermogen van 350 MW hebben. Het wordt hiermee het grootste offshore project van België.
  Het Norther windmolenpark wordt op 22 km afstand van de kust van Zeebrugge gebouwd en zal jaarlijks duurzame elektriciteit voorzien aan 350.000 gezinnen.

   

   

 • 05.01.18

  Onze kustwachtpartner Beheerseenheid Mathematisch Model voor de Noordzee (BMM)/ Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) heeft in december 2017 een rapport gepubliceerd over de impact van windparken op het Belgische deel van de Noordzee.
  Het rapport focust voornamelijk op onderwatergeluid, hydro-geormorfologie, ongewervelde dieren van harde substracten, radardetectie van vogels, en zeezoogdieren. Enkele opmerkelijke resultaten uit het rapport vind je op de website van BMM/KBIN en je kan er uiteraard ook het gehele rapport (Engelstalig) downloaden.

   

Pagina's