De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

 • 22.11.17
  NACGF summit meeting 2017 Dublin©Secretariaat Kustwacht

   

  In oktober 2017 heeft de secretaris Kustwacht samen met een vertegenwoordiger van onze kustwachtpartner Defensie deelgenomen aan het North Atlantic Coast Guard Forum (NACGF). Het NACGF is een kustwachtforum dat opgestart werd in 2007. 20 landen uit de Noord-Atlantische regio zijn hier lid van, waaronder dus ook België. Doel is om de onderlinge samenwerking te promoten, netwerken uit te bouwen en  informatie uit te wisselen over best practices en ervaringen. Het secretariaat Kustwacht treedt naar dit NACGF op als nationaal contactpunt. Per jaar is één van de deelnemende landen voorzitter en wordt er een algemeen thema bepaald. Er zijn zeven werkgroepen rond verschillende thema's (visserij, migratie, sar,..). De werkgroepen komen elk voorjaar samen tijdens een 'expert meeting', en in het najaar volgt dan een algemene vergadering voor de directeuren en hoofden Kustwacht. 

  De algemene vergadering dit jaar vond plaats in Dublin, Ierland. Elk jaar is een ander land voorzitter en ons land heeft tijdens de algemene vergadering in Dublin officieel het voorzitterschap aanvaard voor 2018. De expert meeting zal plaatsvinden in maart 2018 en de algemene vergadering in oktober 2018, beiden in Oostende. 

   

 • 20.11.17
  Voorstelling Langetermijnvisie Noordzee

  Staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer nodigt je uit voor de voorstelling van de visietekst - Noordzee 2050.
  Deze visie kwam tot stand met de medewerking van niet minder dan 150 deelnemers uit wetenschappelijke instellingen, overheden, sectoren actief op de Noordzee, gemeenten, bewonderaars van de zee, enz. Benieuwd naar de inhoud en of er een vervolg komt op het traject? 

  Dat kom je te weten op woensdag 20 december 2017 in de marinebasis in Zeebrugge. Meer details rond het programma en hoe in te schrijven volgen later. 

 • 03.11.17
  Onderzoeksschip Simon Stevin

  Geïnteresseerd in marien onderzoek en altijd al eens willen rondneuzen op een onderzoeksschip? Dan kan op zondag 26 november 2017 van 10u tot 17u. 
  Op de Dag van de Wetenschap kan je dankzij onze kustwachtpartner Vloot en het Vlaams Instituut van de Zee (VLIZ) een kijkje nemen aan boord van het onderzoeksschip Simon Stevin. Je kan ook het Marien Station Oostende bezoeken. 
  De bemanning van Vloot vertelt je met plezier meer over de werking van het schip en de wetenschappers van het VLIZ vertellen je alles over de vele veranderingen die onze zeeën ondergaan.

  Simon Stevin
  ter hoogte van de Hendrik Baelskaai 1
  8400 Oostende

  Marien Station Oostende
  Slipwaykaai 2
  8400 Oostende

  10u tot 17u - vrije toegang
  www.dagvandewetenschap.be
  www.welkombijvloot.be
  www.vliz.be

 • 26.10.17
  Patrouilleschip P901 Castor®Belgian Navy

  Op dinsdag 24 oktober vierde het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK), gestationeerd op de marinebasis van Zeebrugge, zijn tiende verjaardag. Dat gebeurde in aanwezigheid van de minister van Defensie Steven Vandeput, de minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken Jan Jambon, de minister van Financiën Johan Van Overtveldt, de administrateur-generaal Douane en Accijnzen Kristian Vanderwaeren, de provinciegouverneur Carl Decaluwé en divisieadmiraal Wim Robberecht, commandant van de Marinecomponent.

  Na een demonstratie op zee van de beide patrouilleschepen P901 Castor en P902 Pollux en een demonstratie van de DSU, het speciale interventieteam van de federale politie, werd een nieuwe zaal van het operatiecentrum ingehuldigd.

  Het MIK is een van de twee pijlers van de kustwachtcentrale en vormt haar ogen en oren op zee, samen met het Maritieme Reddings- en Coördinatie Centrum (MRCC), de vaartuigen, de helikopters en het toezichtvliegtuig van de kustwachtpartners.

 • 25.10.17

  Op dinsdag 31 oktober organiseert onze kustwachtpartner Defensie een jobdag, exclusief voor vrouwen. Ladies@Defence vindt plaats in Heverlee. Twijfel je of Defensie iets voor jou is? Vrouwelijke collega's die nu al voor Defensie werken beantwoorden met plezier al je vragen.
  Inschrijven is verplicht.

  Kwartier Commandant De Hemptinne
  Heverlee
  10u-16u
  www.mil.be/nl/evenement/ladies-defence

 • 24.10.17

  Op 1 oktober 2017 heeft windmolenexploitant Rentel hun exportkabel voor groene stroom aan land gebracht in Zeebrugge. De kabel zal instaan voor het transport van de opgewekte energie van het Rentel windmolenpark in de Noordzee naar het vasteland. Rentel is zo het eerste windmolenpark dat rechtstreeks verbonden is met het nieuwe hoogspanningsstation Stevin in Zeebrugge.

  Een kabelschip legde de 40 kilometer lange kabel in een gebaggerde sleuf op de zeebodem. Een kabellegbak nam 6 kilometer voor de kustlijn de werken in het ondiep water over en bracht de kabel aan land. Op het strand werd de laatste 450 meter kabel met mobiele kranen aangelegd. Baggerschepen dichtten de sleuf en begroeven de kabel in de zeebodem.

  Het Rentel project ligt 40 kilometer ten noorden van Oostende en wordt het vijfde offshore windproject in de Belgische Noordzee. Het windmolenpark op zee is momenteel in volle constructie. Het zal bestaan uit 42 windturbines en zal jaarlijks 300.000 huishoudens van groene stroom voorzien. De funderingen van de windturbines zijn al geïnstalleerd en het windmolenpark zou operationeel moeten zijn vanaf midden 2018. De kustwachtpartners volgen de werkzaamheden op in de werkgroep windmolenparken.

 • 23.10.17
  Logo VLIZ

  Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) werft 2 nieuwe medewerkers aan in de afdeling Datacentrum voor onmiddellijke indiensttreding: een projectmanager (m/v, 100% tewerkstelling, contract van onbepaalde duur, vast kader) en een wetenschappelijk medewerker (m/v, 100% tewerkstelling, contract van onbepaalde duur)
  Solliciteren kan nog tot en met 3 november 2017.

  Meer info: www.vliz.be

 • 20.10.17

  pNog niets gepland dit weekend? Van vrijdag tot zondag is er de Nieuwpoort International Boat Show. Je kan er nieuwe jachten en tweedehandsexemplaren bewonderen , testvaren met motor - en zeilboten, ervaren wakeboarders aan het werk zien of - voor de avontuurlijken onder ons - zelf eens je skills op een wakeboard of waterski's uittesten. 
  Ook twee van onze kustwachtpartners zijn van de partij: het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer

  Vrijdag 20 oktober 2017
  14u00 tot 19u00
  Zaterdag 21 oktober 2017
  10u00 tot 19u00
  Zondag 22 oktober 2017
  10u00 tot 18u00

  Toegangsprijs:
  5 euro - gratis voor WWSV - VVW leden en -12 jaar

  www.nibs.be 
   

 • 20.10.17

  Het secretariaat Kustwacht woonde de negende algemene vergadering van het European Coast Guard Functions Forum (EUCGFF) bij. Deze vergadering ging door op 28 en 29 september 2017 op de hoofdkantoren van het Europees agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) in Lissabon, Portugal.

  Dit forum, opgestart in 2009 en ondersteund door de Europese Commissie, wil de banden aanhalen tussen de kustwachtautoriteiten van verschillende lidstaten. De focus ligt op multilaterale samenwerking en het ontwikkelen van een opleidingsnetwerk. Volgend jaar neemt Duitsland het voorzitterschap van dit forum over van Portugal. 
   

 • 18.10.17

  Onder voorzitterschap van de gouverneur van West-vlaanderen vond op vrijdag 6 oktober 2017  het overlegorgaan Kustwacht plaats. Op de agenda stonden de terugkoppeling van het overleg met de staatssecretaris voor de Noordzee, een toelichting van het Comité P en het overlopen van milieu-gerelateerde actiepunten. Verder kwamen de stand van zaken van het project Kustwachtcentrale en van de oprichting van een federale organisatie voor maritieme beveiliging aan bod.

Pagina's