De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

News

 • 28.07.17
  Brochure Er leeft wat in zee

  Onder het wateroppervlak van onze Belgische Noordzee krioelt verrassend veel leven: meer dan 2.000 soorten dieren en planten, van de anemoon, het zeepaardje en de tong tot de zeehond en de bruinvis. Deze rijke biodiversiteit heeft echter te kampen met heel wat bedreigingen, zoals chemische vervuiling, plastic afval, klimaatverandering en overbevissing. Nochtans is het in ons eigen belang om de zeeën en oceanen gezond te houden. Zo leveren ze ons voedsel en zuurstof en halen ze CO2 uit de lucht. Onze kustwachtpartners doen er alles aan om de zee en haar bewoners te beschermen. Ook jij kan helpen!

  De brochure ‘Er leeft wat in zee …’ belicht enkele diersoorten, bedreigingen en beschermingsacties. Je vindt er ook tips om het leven in zee te beschermen en een leuke quiz over de Noordzee en haar bewoners.

  Je kan de brochure downloaden op de website van onze kustwachtpartner Directoraat-Generaal (DG) Leefmilieu

 • 26.07.17
  Schengen controle pleziervaart

  Naar aanleiding van een verordening van de Europese Unie gaat de Scheepvaartpolitie nauwkeuringer toezien op de bemanning van jachten die van en naar niet-Schengen landen varen.

  Concreet wil dit zeggen dat de bemanning van jachten met een niet-Schengen bestemming (Groot-Brittannië) vanuit een Belgische haven zich moeten melden bij de grensdoorlaatpost van de Scheepvaartpolitie van de vertrekhaven. Pleziervaarders die vanuit een niet-Schengen land komen, moeten een haven binnenlopen die als grensdoorlaatpost is aangemerkt en zich daar melden bij de Scheepvaartpolitie.

  In beide gevallen moet een document overhandigd worden met alle technische gegevens van het schip en met de namen van alle opvarenden. Dit document is bijlage 2 aan BAZ nr1 en kan je ook downloaden op de website van Nautibel.

  Alle jachthavens langs de Belgische kust zijn erkend als Schengendoorlaatpost. 

  Voor meer informatie: zie BAZ nr 1 (1/42 - pag 256) en www.nautibel.be

 • 26.07.17
  Toezichtsvliegtuig BMM

  Na tien jaar vliegen werd het tijd om het toezichtsvliegtuig van de BMM (Operationele Directie Natuur, Federaal Wetenschapsbeleid) te herschilderen!

  Door de jaren heen werden de opdrachten van dit vliegtuig veel diverser, van bijna exclusief toezicht op scheepslozingen op zee, naar een erg brede waaier aan opdrachten vooral op vlak van “maritime surveillance” in samenwerking met de andere kustwachtpartners. Om deze evolutie in de verf te zetten werd er voor gekozen om het vliegtuig als officieel Kustwacht-platform herkenbaar te maken, met het bijhorende logo,  en de typische kleuren en strepen. Voor meer info over het Belgisch programma voor toezicht boven de Noordzee, zie http://odnature.naturalsciences.be/mumm/. 

 • 20.07.17
  Nieuwe scheepvaartroutes

  Sinds 1 juni gelden nieuwe scheepvaartroutes op het Belgische en het Nederlandse (zuidelijke) deel van de Noordzee.

  De Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Voor bepaalde vaargebieden langs de Belgische en Nederlandse kust waren nog geen vaste routes. Om de doorstroom van scheepvaart te verbeteren, hebben Nederland en België de scheepvaartroutes samen aangepast.

  Deze nieuwe routes zorgen voor veiliger scheepvaartverkeer en beperken het risico op milieuverontreiniging. Ook zijn de havens hiermee veiliger en vlotter te bereiken. De nieuwe routes worden ook internationaal gecommuniceerd en komen op de officiële zeekaarten te staan. 

  Alle informatie kan je vinden op de website van onze kustwachtpartner Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer
   

 • 18.07.17

  We zijn blij te kunnen melden dat ons team een nieuw lid mag verwelkomen. 

  Dr. Gwendoline Gonsaeles, sinds 2007 werkzaam als juridisch adviseur bij de stafdienst van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, zorgt sinds 1 mei voor versterking van het secretariaat Kustwacht. 

  Met haar bijzondere en uitgebreide kennis over het maritiem recht en zeerecht en haar academische ervaring is zij zeker een aanwinst. We zien de samenwerking met volle vertrouwen tegemoet en wensen Gwendoline heel veel succes met deze nieuwe uitdaging! 
   

 • 27.03.17
  TTX oefeningen drenkelingen

  Op 16, 23 en 24 maart 2017 zijn onder leiding van de gouverneur van West-Vlaanderen drie tafeloefeningen gehouden om de afsprakenregeling drenkelingen te testen samen met de kustgemeentes Westende, Nieuwpoort en Zeebrugge.

  Het ging om oefeningen zonder echte inzet van hulpdiensten of reddingsmiddelen. Een crisissituatie wordt gesimuleerd op basis van een realistisch scenario en de deelnemers werken op papier uit hoe ze in het echt zouden optreden. Heel wat (kustwacht)partners hebben meegewerkt en de secretarissen Kustwacht waren ook aanwezig als waarnemer. 

 • 23.03.17

  Op onze planeet bestaat geen enkel strand meer waarop je geen plastic zult vinden. Als de vervuiling aanhoudt, dan zal er tegen 2050 meer plastic in de oceanen drijven dat dat er vis zwemt. Hoog tijd om de handen uit de mouwen te steken dus! Dat kan door op de eerste zondag van de lente het strand te helpen opruimen. Op 26 maart, van 14u tot 18u vindt al voor de achste keer de Eneco Clean Beach Cup plaats in samenwerking met de surfclubs.

  Meer informatie en inschrijven op enecobeachcup.be 

 • 22.03.17
  Charter BIN jachthavens

  Op 15 maart 2017 is het officiële startschot gegeven voor het Buurtinformatienetwerk (BIN) Jachthavens Belgische kust met de ondertekening van een charter. 

  Onze kustwachtpartner de Scheepvaartpolitie zette de schouders onder dit project en ondertekende samen met de West-Vlaamse gouverneur, de lokale politie en de vijftien jachtclubs uit Oostende, Nieuwpoort, Blankenberge en Zeebrugge het charter.

  Het Buurtinformatienetwerk moet met een centraal meldpunt zorgen voor efficiëntere communicatie. Er kan dan sneller ingegrepen worden bij diefstal of smokkel wat de veiligheid ten goede komt. Binnen enkele maanden moet het Buurtinformatienetwerk volledig operationeel zijn. Dit netwerk is een primeur voor West-Vlaanderen. 

 • 20.03.17

  Bij onze kustwachtpartners verenigd in het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) zijn er momenteel enkele openstaande vacatures voor ondermeer stafmedewerker, magazijnbediende, ingenieur en surveyor.

  Alle vacatures vind je op de website: www.agentschapmdk.be

 • 16.03.17

  Op zondag 19 maart 2017 opent de Koninklijke Militaire School (KMS)van onze kustwachtpartner Defensie van 10 tot 18 uur haar deuren voor het grote publiek.

  De KMS, een universitaire instelling van Defensie, zorgt voor de academische, militaire en fysieke vorming van toekomstige officieren. Zondag kun je er de laboratoria, auditoria, logementen en sportinfrastructuur bezichtigen en er zijn doorlopend demonstraties, sportcompetities en presentaties. Uiteraard krijg je er ook alle informatie over de opleiding tot officier en de verschillende loopbaanmogelijkheden bij Defensie.

  Meer informatie: www.mil.be

Pagina's