De kustwacht waakt over de zee

Nieuws

Syndicate content

Onze kustwachtpartner Vloot is op zoek naar matrozen en motoristen voor Oostende, Gent, Antwerpen en Vlissingen. Solliciteren kan tot 11 december.

Meer informatie: www.welkombijvloot.be

Vlag van Vloot

Vijf nieuwe scheepswrakken in de Noordzee zijn officieel erkend als cultureel erfgoed sinds vrijdag 4 november 2016. Daarmee komt het totaal van erkende scheepswrakken nu op acht. Volgens de wrakkenwet van 2013 moeten alle vondsten gemeld worden aan de West-Vlaamse provinciegouverneur die optreedt als ontvanger. Er wordt dan gekeken of de vondsten als erfgoed kunnen erkend worden of niet. Erkende wrakken worden bewaard op de plaats waar ze zich bevinden en ze worden aangeduid op zeekaarten.

Kustwachtpartners