De kustwacht waakt over de zee

Nieuws

Syndicate content

Vandaag, 26 augustus, hadden de secretarissen Kustwacht een overleg met de staatssecretaris voor de Noordzee, Philippe De Backer. Ook de gouverneur van West-Vlaanderen en enkele van zijn adviseurs namen hieraan deel. Dat de Noordzee een boeiende bevoegdheid is, lijkt wel uit het breed scala aan onderwerpen dat aan bod kwam: Kustwachtcentrale, Koninklijk Besluit Brandingssporten, Algemeen Nood - en Interventie Plan (ANIP) Noordzee, erfgoed onder water, Marien Ruimtelijk Plan (MRP),...

Overleg staatssecretaris De Backer

Samen met vertegenwoordigers van onze kustwachtpartners Defensie, Douane, Scheepvaartpolitie, Federale Overheidstdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer, het Crisiscentrum van de regering en het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, heeft de gouverneur van West-Vlaanderen vergaderd in de stuurgroep kustwachtcentrale over de toekomstige integratie van de data- en ICT-systemen van het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) en het Maritiem Reddings - en Coördinatie Centrum (MRCC). De firma Antea heeft een tussentijds rapport voorgesteld over de verschillende mogelijkheden tot integratie.

Kustwachtpartners