De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Doel

De Kustwacht staat in voor de coördinatie en het overleg tussen de administraties bevoegd voor de Noordzee. België is immers verantwoordelijk voor een zeegebied met een oppervlakte van ongeveer 3600 km², ook wel eens de elfde provincie genoemd. Dit lijkt misschien maar een klein gebied in vergelijking met het vasteland, maar onze Noordzee is één van de drukst bevaren scheepvaartroutes in de wereld en daarom is een goede samenwerking binnen het zeegebied heel belangrijk.

Naast containerschepen en ferry’s vindt u op ons stukje zee ook sleepboten, tankers, motorboten, passagiersschepen en zeiljachten. Er wordt zand en grind gewonnen, gevist en gebaggerd. Er zijn militaire oefengebieden, windmolenparken, vogelrichtlijngebieden en andere beschermde zones. Bovendien ligt het Noordzeegebied bezaaid met zandbanken, wrakken en een heel netwerk van pijpleidingen en kabels. De Noordzee bruist dus van de activiteiten!

Niet minder dan 17 overheidsinstanties (op Vlaams en federaal niveau) plus de provincie West-Vlaanderen zijn bevoegd voor al deze activiteiten. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de Kustwacht is te zorgen voor een goede samenwerking tussen deze verschillende diensten waardoor de acties op zee efficiënter kunnen aangepakt worden.

De drie belangrijkste principes van de Kustwacht zijn:

  • zorgen voor gelijkwaardigheid tussen de verschillende partners;

  • respect hebben voor elkaars bevoegdheden;

  • optimaal gebruik maken van de middelen om extra kosten te vermijden.