De kustwacht waakt over de zee

Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

Jo Versteven, projectleider Gids voor Duurzame Aankopen bij het federaal Instituut Duurzame Ontwikkeling:
“Ik ben verantwoordelijk voor de Gids voor Duurzame Aankopen. Via deze online gids kunnen overheidsdiensten ecologische en sociaal verantwoorde producten en diensten kopen. Dat gaat van computers over afvalinzameling tot schrijfmateriaal. Ook met de zee moet duurzaam worden omgesprongen. Daarom heeft het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer samen met enkele wetenschappers een kustatlas gemaakt met informatie over de activiteiten op zee en tips om onze mariene omgeving te beschermen. ”