De kustwacht waakt over de zee

Afdeling Maritieme Toegang

Jan Deschagt, toezichter baggerwerken bij afdeling Maritieme Toegang:
“Ik ben toezichter baggerwerken in de vaarpassen van de Noordzee en op de Schelde. Tijdens baggerwerken in de haven van Oostende zijn we op mijnen gestoten uit de eerste en tweede wereldoorlog. Om veiligheidsredenen werken we dan niet met de traditionele sleephopperzuigers. We zetten een Dipper Dredger in, zeg maar een reuzenkraan op een drijvend ponton. Die kraan is volledig bepantserd en heeft al explosieven tot 1000 kg opgebaggerd.”