De kustwacht waakt over de zee

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

Jan Tavernier, deskundige bestrijdingstechnieken mariene verontreiniging bij Dienst Marien Milieu (FOD Volksgezondheid):
“Ik zorg voor het aankopen, het onderhouden en het inzetten van oliebestrijdingsmateriaal. Dat omvat onder andere skimmers (toestel om olie van het wateroppervlak weg te nemen) en booms (drijvende schermen om olie tegen te houden). We houden één of zelfs twee keer per week oefeningen met het materiaal. De ramp met de Tricolor was het grootste incident dat ik tot nog toe meemaakte. Enkele jaren geleden lekte een bunkerschip in de haven van Oostende zware stookolie. Door snel op te treden en voor afdamming te zorgen, konden we vermijden dat de olie in zee of op het strand terechtkwam. ”