De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Mag ik warrelnetten gebruiken om te vissen op het strand?

Neen, dat is verboden. De Vlaamse regering heeft op 13 maart 2015 beslist dat het gebruik van warrel - en kieuwnetten bij recreatieve visserij niet langer toegestaan is. Zowel onder als boven de laagwaterlijn mag je die niet langer gebruiken.

Warrelnetten worden rechtop in het water gezet en kunnen tot tientallen meters lang zijn. Ze bestaan uit hele fijne draadjes, waardoor vissen met de kieuwen achter het net blijven hangen en verstrikt geraken. Jaarlijks waren er echter ook tientallen bruinvissen die in zulke netten vastraakten. Ze konden niet meer naar boven zwemmen om adem te halen en verdronken zo.

In sommige kustgemeentes was het daarom al langer verboden om warrelnetten te gebruiken, maar de regels waren niet overal gelijk. Daardoor kon er nogal eens verwarring onstaan. Nu is vissen met een warrel - of kieuwnet langs de hele Belgische kust verboden. Hobbyvissers mogen wel nog altijd fuiken, korren of platnetten gebruiken.

Faq type: 
Wat mag (niet) aan zee ?