De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Jaarverslag 2014: Visserijwacht

Sinds een aantal jaren wordt er voor controle op de zeevisserij ook internationaal samengewerkt. België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben zich verenigd in het ‘Joint Deployment Plan Zuidelijke Noordzee’. Dienst Zeevisserij is hiervoor de bevoegde kustwachtpartner .

Er wordt gewerkt met campagnes van één jaar waarin personeel en middelen worden uitgewisseld. De wetgeving werd aangepast waardoor inspecteurs ook buiten hun eigen ambtsgebied kunnen optreden. Onze kustwachtpartner dienst Zeevisserij heeft twee keer de coördinatie op zich genomen voor een periode van telkens vijf weken. Dat gebeurt in samenwerking met kustwachtpartners Defensie en Vloot die de vaartuigen leverden. Gedurende één week in november werd ook het nieuwe patrouilleschip P901 Castor van de marinecomponent voor de eerste keer ingezet voor internationale visserijcontrole.

Meer weten

Foto's