De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Jaarverslag 2014: Oefening Polex mei 2014

Op 26 mei 2014 is een pollutiebestrijdingsoefening gehouden in de buurt van het windmolenpark C-Power. Deze oefening wordt jaarlijks herhaald om de gecoördineerde inzet van dispersanten in de windmolenparken te testen en te trainen. Heel wat kustwachtpartners werken hieraan mee: Defensie, Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee (BMM), FOD Volksgezondheid (DG Leefmilieu), Civiele Bescherming, Maritiem Reddings - en Coördinatie Centrum (MRCC) en Maritiem Informatie Kruispunt (MIK), plus de windmolenexploitant C-Power.

Meer weten

Foto's