De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Wat wordt juist bedoeld met territoriale zee?

Met territoriale zee, territoriale zone of territoriale wateren worden de wateren bedoeld vanaf een bepaalde basislijn tot een bepaalde afstand waarin een land zelf wetten kan bepalen en rechtspraak uitoefenen. Volgens het zeerechtverdrag van de Verenigde Naties bedraagt de maximale territoriale zone 12 zeemijl (iets meer dan 22 kilometer), gemeten vanaf de laagwaterlijn. Dit is ook in België zo.

Opgelet: dit wil niet zeggen dat België schepen toegang kan verbieden tot zijn territoriale wateren, hier geldt namelijk nog altijd ‘het recht van vrije doorgang’. Schepen kunnen dus vrij doorvaren, maar moeten zich wel houden aan de bepalingen van de kuststaat, zoals het verbod tot lozen van olie of vissen zonder vergunning.

Meer lezen over het werkingsgebied van de Kustwacht.

Locatie

Verenigde Staten
US
Faq type: 
De Noordzee in kaart