De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

FOD Binnenlandse Zaken - Crisiscentrum

 

 

Chris Jacobs, permanentiechef op het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken:
“Op het crisiscentrum werken we met een beurtrol, zodat er de klok rond snel gereageerd kan worden. Als er dan een ramp gebeurt, ook op zee, kunnen wij de ontwikkelingen op de voet volgen. Op zulke momenten staat de telefoon roodgloeiend en moet je het hoofd koel houden. Iedereen moet zo snel mogelijk de juiste informatie krijgen. We organiseren regelmatig oefeningen om alle procedures uit te testen en aan te passen waar nodig.”

 

Chris Jacobs - Crisiscentrum Binnenlandse Zaken

De medewerkers van het crisiscentrum volgen de actualiteit de klok rond, zeven dagen op zeven. Ze stellen dagelijks zes situatierapporten op, gebaseerd op informatie van hun partners en van de verschillende media. Het crisiscentrum is voortdurend geïnformeerd over de meest recente ontwikkelingen en kan zo op een doeltreffende manier middelen inzetten, acties van partners coördineren of beleidsbeslissingen nemen. De permanentiemedewerkers van het crisiscentrum beschikken over diverse procedures en databanken om crisissituaties zo snel mogelijk onder controle te krijgen, met de hulp van hun partners. Indien nodig kan het Crisiscentrum een actueel verkeersbeeld opvragen van schepen die varen onder de Belgische vlag. Dit zowel van de scheepvaart voor de Belgische kust als wereldwijd. Om doeltreffend op te treden in een crisissituatie, zijn noodplannen van cruciaal belang. Noodplannen omvatten afspraken om een situatie onder controle te krijgen en zo de veiligheid van de bevolking te garanderen. Voor een drukbevaren zee zoals de Noordzee bestaat een afzonderlijk rampenplan. Het “Noodplan Noordzee” wordt afgekondigd bij grootschalige incidenten. Het crisiscentrum treedt ook op als federale voorzitter van de Kustwacht, en is betrokken bij de uitwerking van de International Ship & Port Facilities Security-Code (ISPS) en de havenrichtlijn.

Lees het artikel over het crisiscentrum Binnenlandse Zaken in Neptunus.

Foto's? Klik hier.