De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Vervanging RV Belgica

Op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs en staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer, ging de ministerraad op 28 oktober 2016 akkoord met de vervanging van het onderzoeksschip RV (Research Vessel) Belgica.

De RV Belgica is van groot belang voor het Belgische zeewetenschappelijk onderzoek. Het werd gebouwd in 1984 en heeft ondertussen de maximale levensduur bereikt. Daarom is een structurele oplossing nodig om het schip te vervangen. 

Onze kustwachtpartner Federaal Wetenschapsbeleid is de eigenaar van het schip en stelt het ter beschikking van Belgische wetenschappers om zeewetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Onze kustwachtpartner de Marine levert de bemanning, de operationele ondersteuning en zorgt voor een aanlegplaats in de thuishaven in Zeebrugge.

Goed nieuws dus voor deze twee kustwachtpartners!

www.naturalsciences.be - www.mil.be

Onderzoeksschip Belgica®Federaal Wetenschapsbeleid