De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Update maatregelen watersport en pleziervaart

Belangrijk: de regels van social distancing moeten nog steeds nageleefd worden (afstand van minstens 1,5 m tussen elke persoon -behalve onderling tussen personen die onder hetzelfde dak wonen)!
Zie voor meer informatie de website van onze kustwachtpartner Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Toegelaten op zee binnen België: 
- brandingsporten (vb surfen, kleinzeilerij, kitesurfen, suppen, kayakken, roeien,…)  
- varen met zeiljachten, motorboten (inclusief vissen op zee), waterscooters 
- regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (in georganiseerd verband, max 20  onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter)
- onderhoudswerken aan vaartuigen 
- het te water laten van vaartuigen 

Toegelaten op binnenwateren binnen België:
- watersport (vb surfen, kleinzeilerij, kitesurfen, suppen, kayakken, roeien,…) en het varen met
pleziervaartuigen, motorboten en waterscooters onder de voorwaarden inzake het gebruik van
de waterwegen en infrastructuur bepaald door de gewesten (Vlaanderen
https://www.visuris.be/maatregelen, Wallonië http://infrastructures.wallonie.be, Brussel stelt
geen bijkomende voorwaarden)
- regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (in georganiseerd verband, max 20 personen,
onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter)
- onderhoudswerken aan vaartuigen
- het te water laten van vaartuigen
 
Deze activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden: 
- individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen
- gebruik van eigen materiaal
- de noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten in open lucht mogen open zijn, met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria’s
- desinfecteren van materiaal 
- op het water moet voldoende afstand gehouden worden van andere watersporters  
- binnen de jachthavens, strand/watersportclubs, bedrijven en -winkels moeten maatregelen genomen worden om de regels van social distance te respecteren 
 
Handelszaken en ondernemingen (waaronder verhuur/verkoop):
- Informatie over verhuur en verkoop van vaartuigen (al dan niet toegelaten, onder welke
voorwaarden) kunt u vinden op de website van de FOD Economie
 

NIET toegelaten:
- Vaartochten met schipper
- Trainingen en lessen (praktijk) waarbij coach of meerderjarige toezichter en sporter of
deelnemer aan boord zijn van hetzelfde pleziervaartuig
- Evenementen, groepsactiviteiten (uitgezonderd bovenvermelde regelmatige trainingen en
lessen), wedstrijden en competities 
- Reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren (vb Westerschelde, delen van
het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas)

Deze regels zijn geldig vanaf 18 mei tot en met 7 juni 2020 en kunnen aangepast worden aan nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.