De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Primeur op zee: kleinste potvis

Primeur op zee: vermoedelijk werd een zeer zeldzaam zeezoogdier, de kleinste potvis, gezien voor de kust van Oostende op 22 januari 2017.

Op zondag 22 januari 2017 werd tijdens een tocht op zee voor het observeren van zeezoogdieren en zeevogels een groot aantal bruinvissen (ongeveer 90) gespot. Van één dier wist men niet zeker of het wel een bruinvis was. Foto's werden bestudeerd en specialisten geraadpleegd, waarna bleek dat het ging om de Kogia Sima ofwel de 'kleinste potvis'. Die wordt 2,7 m lang (dus groter dan een bruinvis) en wordt in tegenstelling tot bruinvissen slechts zelden gezien in Europa. De waarneming van 22 januari 2017 zou meteen ook de eerste zijn voor Belgische wateren.

Meer informatie op de website van onze kustwachtpartner Operationele Directie (OD)Natuur/Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee (BMM): www.naturalsciences.be