De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Online aanvraag registratiebrief tijdelijk niet mogelijk

Wil je graag je registratiebrief online aanvragen?
Dan zal je even geduld moeten uitoefenen.
Sinds 1 april zijn de tarieven voor het aanvragen van registratiebrieven en handelsplaten voor plezierboten gedaald. De huidige crisissituatie zorgt ervoor dat de administratie wat moeilijker verloopt dan anders. Om zeker te zijn dat alle nieuwe aanvragen correct met de nieuwe tarieven geregistreerd worden, heeft onze kustwachtpartner Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer de online aanvraagapplicatie tijdelijk offline gehaald.

 

mobilit.belgium.be