De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuwe brochure marien ruimtelijk plan

Sinds 20 maart 2020 is het nieuw marien ruimtelijk plan (MRP) 2020-2026 in werking. Er is nu ook een brochure waarin dat plan duidelijk uit de doeken wordt gedaan.  
 
Het Belgische deel van de Noordzee is niet zo groot en tochis er heel wat bedrijvigheid, denk maar aan zeevisserij, defensie, zandwinning, scheepvaart, windmolenparken, pijpleidingen en kabels, … Het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) moet al deze verschillende gebruiken laten samengaan zonder conflicten.

Een eerste MRP was opgemaakt voor de periode 2014-2020. Het volgende plan voor de periode 2020-2026 voorziet enkele nieuwigheden, zoals een tweede zone voor offshore energie, de prinses Elisabeth-zone, die bijna een verdubbeling van de energiecapaciteit beoogt (van 10 procent van de Belgische elektriciteitsbehoefte eind dit jaar naar 20 procent tegen 2025/2026). Er is een extra natuurgebied aan de Nederlandse grens en drie nieuwe zoekzones voor bodembeschermende maatregelen. Er zijn ook vijf specifieke zones waar commerciële en industriële activiteiten kunnen worden ontwikkeld, met een focus op duurzame ontwikkeling.

Onze kustwachtpartner dienst Marien Milieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid stelde het plan op, en ook andere kustwachtpartners werkten hieraan mee. 

Bekijk de brochure waarin alles helder wordt uitgelegd.