De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuwe beeldbank Kusterfgoed

In een nostalgische bui? Neem een duik in het rijke verleden van de kust via www.beeldbankkusterfgoed.be.

Daar vind je een  prachtige collectie oude foto’s, prentbriefkaarten, tekeningen en affiches uit Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge. Momenteel staan op Beeldbank Kusterfgoed ongeveer 73.000 beelden. De bedoeling is om de beeldbank nog uit te breiden en ook jij kan daarbij helpen. Dan kan door zelf interessant beelmateriaal op te laden, maar ook door als vrijwilliger te helpen bij het opsporen, digitaliseren en beschrijven van het beeldmateriaal.