De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

NACGF expert meetings 2018

Op 26 maart 2018 mocht het secretariaat Kustwacht een honderdtal vertegenwoordigers van buitenlandse kustwachtorganisaties verwelkomen. Die waren naar Oostende afgezakt voor de expert meetings van het North Atlantic Coast Guard Forum (NACGF) die doorgingen van 26 maart tot 29 maart 2018. Ook verschillende van onze Belgische kustwachtpartners tekenden present. 
Het NACGF is een kustwachtforum dat opgestart werd in 2007. 20 landen uit de Noord-Atlantische regio zijn hier lid van, waaronder dus ook België. Doel is om de onderlinge samenwerking te promoten, netwerken uit te bouwen en  informatie uit te wisselen over best practices en ervaringen. Het secretariaat Kustwacht is het nationaal contactpunt voor dit forum. Elk jaar is een ander land voorzitter en dit jaar is het onze beurt. 

Er zijn zeven werkgroepen, rond de thema's milieu, visserij, drugssmokkel, migratie, search and rescue (SAR), maritieme veiligheid en een technische werkgroep. De focus lag dit jaar op 'working together in the maritime domain' met speciale aandacht voor de inzet van unmanned aerial vehicles (UAV) en drones. 
Dankzij onze kustwachtpartners kregen de deelnemers ook de kans om de theorie aan de praktijk te toetsen met verschilende bezoeken. Zo konden ze kiezen uit een rondleiding op het Maritiem Reddings en Coördinatie Centrum (MRCC) van afdeling Scheepvaartbegeleiding, een bezoek aan het multifunctioneel vaartuig Sirius van Vloot of aan een patrouillevaartuig Castor van de Marine of een demonstratie over het gebruik van UAVs door de dienst Marien Milieu van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid. 

In het najaar, van 1 tot 4 oktober 2018, volgt nog een algemene vergadering voor de directeuren en hoofden van de verschillende deelnemende kustwachtorganisaties. 

NACGFexpertmeeting2018®NickDecombel