De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Maatregelen Coronavirus - Loket en examens pleziervaart

Alle loketten pleziervaart en zeevisserij van onze kustwachtpartner Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer zijn gesloten.
Bij vragen kunt u steeds contact opnemen via e-mail: registration.yachting@mobilit.fgov.be 

Registratiebrieven kunnen altijd online aangevraagd worden: es.mobilit.fgov.be 

Verder zijn voorlopig ook alle examens pleziervaart uitgesteld tot minstens 3 april 2020. Zodra de examens opnieuw kunnen doorgaan, zal FOD Mobiliteit en Vervoer alle kandidaten contacteren om een nieuwe datum vast te leggen.
Bij vragen kan je terecht op:
brevet.yachting@mobilit.fgov.be