De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Kabel verbindt Rentel offshore windmolenpark met land

Op 1 oktober 2017 heeft windmolenexploitant Rentel hun exportkabel voor groene stroom aan land gebracht in Zeebrugge. De kabel zal instaan voor het transport van de opgewekte energie van het Rentel windmolenpark in de Noordzee naar het vasteland. Rentel is zo het eerste windmolenpark dat rechtstreeks verbonden is met het nieuwe hoogspanningsstation Stevin in Zeebrugge.

Een kabelschip legde de 40 kilometer lange kabel in een gebaggerde sleuf op de zeebodem. Een kabellegbak nam 6 kilometer voor de kustlijn de werken in het ondiep water over en bracht de kabel aan land. Op het strand werd de laatste 450 meter kabel met mobiele kranen aangelegd. Baggerschepen dichtten de sleuf en begroeven de kabel in de zeebodem.

Het Rentel project ligt 40 kilometer ten noorden van Oostende en wordt het vijfde offshore windproject in de Belgische Noordzee. Het windmolenpark op zee is momenteel in volle constructie. Het zal bestaan uit 42 windturbines en zal jaarlijks 300.000 huishoudens van groene stroom voorzien. De funderingen van de windturbines zijn al geïnstalleerd en het windmolenpark zou operationeel moeten zijn vanaf midden 2018. De kustwachtpartners volgen de werkzaamheden op in de werkgroep windmolenparken.