De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Guardex 18: Internationale oefening op de Noordzee

Op 2 en 3 oktober 2018 zullen de twee diensten die het operationele luik van de Belgische kustwacht vormen, het Maritiem Reddings - en Coördinatie Centrum (MRCC) in Oostende en het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) in Zeebrugge, de internationale oefening “Guardex 18” organiseren.

Op 2 oktober 2018 zal de nadruk gelegd worden op het aspect SAFETY op zee: een SAR-operatie zal uitgezet worden door het MRCC wanneer opeens een schip in nood dringend behoefte heeft aan bijstand. Mensen zullen overboord slaan en de grote middelen zullen ingezet worden om een ramp te voorkomen; nationale middelen van Defensie (heli, patrouillevaartuig) en van de Vlaamse Gemeenschap (VBZR, Vloot, Ship Support) maar ook internationale middelen van de buurlanden (Frankrijk met een helikopter type dauphin en patrouillevaartuig, en Nederland met het vliegtuig Dornier). Reddingschepen zullen ter plaatse komen en een pre-triage van de gewonde drenkelingen zal aan boord uitgevoerd worden. Een evacuatietrein van de slachtoffers via het water en de lucht zal opgezet worden. Eens aan land zal de verdere opvolging van deze slachtoffers door het MRCC en de diensten van de gouverneur West-Vlaanderen overgenomen worden.

Op 3 oktober 2018 zal de focus liggen op een grote gecoördineerde antiterrorisme-actie waar een wachtschip in het windmolenpark gekaapt wordt door terroristen. De alarmering zal via het MIK gebeuren dat op zijn beurt alle beschikbare middelen zal inzetten om de kapers te ontzetten. Hiervoor zal de speciale interventie groep van de Federale politie, de Special Forces van Defensie en luchtsteun van beide overheden ingezet worden! Bovendien zullen de Belgische en de Duitse Marine twee patrouilleschepen inzetten met o.a. de OSC (On Scene Commander) aan boord die de coördinatie op zich zal nemen van de te nemen acties. De doelstelling van deze realistische oefening is het counteren van een eventuele terroristische aanslag via de zee!

Guardex werd georganiseerd vanwege het bezoek van internationale kustwachtdelegaties aan België. Deze delegaties zullen in België voor de kustwachttop “North Atlantic Coastguard Forum” (NACGF) in Oostende vergaderen. Onderdeel van deze top is de Guardex oefening. Het NACGF bestaat uit de kustwachtorganisaties van 20 lidstaten die onderlinge samenwerking promoot, netwerken uitbouwt en informatie en ervaringen uitwisselt. Dat doen ze in werkgroepen rond thema’s zoals: milieu, visserij, antiterreur, drugssmokkel en SAR.