De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Explosievenkaart

Een explosief opgevist? Een explosief heb je liever niet in de netten of aan boord, maar als het toch gebeurt, dan komt de explosievenkaart goed van pas.

Het is niet altijd gemakkelijk om te weten of je nu met een explosief te maken hebt of niet. Het kan in de loop der tijd vervormd zijn, onder een laag modder of algen zitten of het kan dat je slechts een deel van een explosief hebt opgevist.
In geval van twijfel ga je er best van uit dat het wel degelijk om een explosief gaat en moet je zo snel mogelijk het MRCC (Maritiem Reddings en Coordinatie Centrum) waarschuwen. Zij zorgen ervoor dat de nodige hulp ter plaatse komt.
Een goede beschrijving van het explosief is zeker nuttig.
Neem daarom foto’s van het explosief en stuur ze door naar mrcc@mrcc.be . Als dat niet kan, beschrijf dan het explosief zo nauwkeurig mogelijk aan de MRCC - operator. De explosievenkaart kan hierbij helpen. Op de kaart zijn de meest voorkomende explosieven in de Noordzee schematisch voorgesteld en krijg je ook een idee van de afmetingen.
Op de kaart staat ook wat (niet) te doen tot de ontmijningsdienst ter plaatse komt.
Raadpleeg ook BAZ nr 1.

Download de explosievenkaart hier.