De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

European Coast Guard Functions Forum

Van 12 tot en met 15 november 2019 vond de algemene vergadering van het European Coast Guard Functions Forum (EUCGFF) plaats in Venetië. Dit forum, opgestart in 2009 en ondersteund door de Europese Commissie, wil de banden aanhalen tussen de kustwachtautoriteiten van verschillende lidstaten. De focus ligt op multilaterale samenwerking en het ontwikkelen van een opleidingsnetwerk. 
Onze kustwachtpartners vaardigden drie vertegenwoordigers af naar Italië: Leen Depuyt, voorzitter van het beleidsorgaan Kustwacht en directeur noodplanning van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken,    
Pascal Depoorter, secretaris Kustwacht, en Nadia Bos, afdelingshoofd van afdeling Scheepvaartbegeleiding. 

Om de belangen van onze kustwachtpartners te verdedigen, hebben zij - letterlijk- woelige wateren moeten trotseren: op het moment van hun verblijf in Venetië was daar namelijk de noodtoestand afgekondigd wegens extreme overstromingen. Het zogenoemde 'acqua alta' bereikte een hoogte van maar liefst 187 centimeter boven het gemiddelde zeeniveau met elektriciteitsstoringen en zware materiële schade tot gevolg. We zijn dan ook blij te kunnen melden dat onze vertegenwoordigers weer heelhuids thuisgeraakt zijn! 

European Coast Guard Functions Forum®SecretariaatKustwacht