De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

EFCA Workshop on “Harnessing technology innovation for Coast Guard Operations and Enhanced Fisheries Control”

De eerste workshop en secretariaatsmeeting onder Portugees voorzitterschap vond plaats te Madeira.

De eerste workshop onder Portugees voorzitterschap vond plaats te Madeira. De workshop werd samen georganiseerd met EFCA en bouwde verder op de uitdagingen en conclusies die voortkwamen uit de EFCA workshop te Brugge. Geert Devogel van Dienst Zeevisserij, Vicky Vangeel van Scheepvaartpolitie, Sofie Rommelaere voor Maritieme dienstverlening en Kust en Eefje Deweer vanuit het secretariaat Kustwacht woonden deze workshop bij. Ze kregen inzicht in smartphone applicaties ter opvolging van de vis in alle stadia van de voedselketen. Je zou de vis die verkocht wordt op de vismarkt via een QR code kunnen traceren tot vlak voor de vangst. De nieuwste technologieën werden ook soms kritisch bekeken, er zijn uitdagingen in het gebruik van data, de analyse van de data wordt door de hoeveelheid ervan bijna problematisch, al zijn er technieken als AI die hiervoor kunnen toegepast worden. Doch voor het zover is moet er nog gesleuteld worden aan het wetgevend kader hiervoor. Verschillende inzichten en toepassingen met betrekking tot het gebruik van RPAS en ROV’s werden toegelicht. In Portugal beschikt men over een exclusieve zone om de nieuwste technologieën te testen.

Onder het Belgische Voorzitterschap vroeg mevrouw Nathalie Balcaen aandacht voor het project Olivia. Tijdens de secretariaatsvergadering die aansluitend aan de workshop werd georganiseerd stelde Portugal voor om een panelgesprek met focus op  ‘vrouwen in de kustwachtfuncties’ te integreren in de Frontex- workshop. Er zal voorafgaand met ondersteuning van de Belgische kustwacht een kleine enquête ontwikkeld worden om de lidstaten te bevragen over lopende projecten in dit kader en om cijfers te verzamelen. Tijdens de EMSA workshop in maart zal een eerste aanzet gegeven worden ter introductie van dit thema. Daarnaast werd er onder het Belgische voorzitterschap eveneens een handleiding ontworpen voor de organisatie van dit forum, dit wordt voorgesteld om op te nemen als bijlage aan de ‘terms of reference’.