De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

De Belgische kustwacht verbetert haar samenwerking op zee

De verschillende overheidsdiensten die tot de Kustwachtstructuur behoren hebben vorige week voor de 5de keer een geïntegreerde controleoperatie op zee met codenaam ‘OPERA' uitgevoerd. Niet minder dan 17 overheidsdiensten (op federaal en Vlaams niveau) zijn bevoegd voor ons stukje Noordzee.

Operatie Opera 2013

Een complexe situatie, vandaar dat sinds 2005 de Federale en de Vlaamse regering beslisten om van hun respectievelijke bevoegdheden op zee via een samenwerkingsakkoord voor de oprichting van een Belgische kustwachtstructuur vast te leggen. Van bij het begin was het duidelijk dat dit samenwerkingsakkoord moest leiden tot een kosteneffectieve samenwerking op het terrein. Dit vereist de ontwikkeling van “interoperabiliteit” tussen de verschillende civiele en militaire instanties, niet alleen op technologisch vlak, maar ook procedureel en operationeel.

Op 22 april  voer BNS Stern en zijn bemanning Zeebrugge uit om deze operatie op zee te ondersteunen. Verschillende KW partners (Scheepvaartpolitie, DG leefmilieu, Dienst Voor Zeevisserij (DVZ)) hadden hun inspecteurs ingescheept om gezamenlijk controles aan boord van schepen uit te voeren ieder volgens eigen bevoegdheden en prioriteiten. Dankzij een goede coördinatie tussen deze partners tijdens de verschillende inspecties werd opnieuw een grote vooruitgang geboekt in het “operationeel samenwerken”. MARPOL (marine pollutie)
 inspecties werden uitgevoerd in het Westhinder ankergebied aan boord van containerschepen en tankers. Verschillende doelgerichte controles werden uitgevoerd aan boord van vissers-en plezier vaartuigen. Een aantal inbreuken werden vastgesteld gedurende deze controles waarvan sommige ernstig genoeg om te verbaliseren. Vanuit de lucht werd de ganse operatie ondersteund door het vliegtuig van BMM. (De Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium), de Seaking helikopters van het 40SQN en de onbemande vliegtuigen B-Hunter van het Luchtcomponent beiden opererend vanuit Koksijde. Vanop land werd alles gecoördineerd vanuit het MIK ( Maritiem Informatiekruispunt ) te
Zeebrugge. Ondanks een stevige wind tijdens de eerste nacht met daaropvolgende nevel en mist was het toch mogelijk om talrijke controles uit te voeren zodat men uiteindelijk van een vruchtbare en succesvolle controleweek mag spreken.

Met de komst van de nieuwe patrouillevaartuigen voor de marine ( vanaf 2014) zal deze samenwerking (“interoperabiliteit”) tussen de kustwachtpartners een nieuwe wending nemen en moet het  mogelijk worden om met moderne en kosteneffectieve middelen, op een nog efficiëntere wijze controles op zee uit te voeren.