De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Belgische kustwacht zet de toon in de internationale strijd tegen luchtvervuiling boven zee

Sinds 2016 zet onze kustwachtpartner Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) aan boord van het Belgische Kustwachtvliegtuig een zogenaamde ‘sniffer’-sensor in voor controles op zee van de luchtverontreiniging afkomstig van schepen. Die sensor meet de uitstoot van schepen en zo kan het zwavelgehalte in de brandstof van schepen achterhaald worden. Dat maakt een efficiënte monitoring mogelijk en potentiële overtreders kunnen geïdentificeerd worden. 
Ons land blijkt hierin een echte pionier. We werken nu al samen met Nederland, en andere Noordzeelanden overwegen ook ons voorbeeld te volgen. Het monitoringsprogramma wekte niet alleen binnen de EU veel interesse, maar onze aanpak raakte zelfs bekend tot in Canada en China! De internationale interesse motiveert de wetenschappers van het Belgische luchttoezicht om te blijven streven naar een gezamenlijke aanpak van luchtvervuiling door schepen. 

www.naturalsciences.be

Kustwachtvliegtuig©KBIN_KelleMoreau