De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

België stelt nieuw systeem voor oliebestrijding voor

Op 4 juli demonstreerde de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid zijn nieuwe oliebestrijdingssysteem ‘NOFI Current Buster 4’, een snel en wendbaar systeem dat bediend kan worden door één schip. Deze tool voor pollutiebestrijding werd aangekocht met middelen uit het Fonds Leefmilieu.

Afbeelding van de current Buster

De Current Buster 4 is een drijvend oliescherm dat bestaat uit opblaasbare kussens, waarbij de olie opgevangen wordt in een grote zak achteraan. Wanneer deze zak vol is, kan de olie overgepompt worden naar een ander schip. Het is een belangrijke aanvulling van de bestaande middelen van de federale overheid voor het opruimen van olie op zee in geval van een olieramp. “Het grote voordeel van de Current Buster 4 is dat het systeem door één schip kan ingezet worden”, zegt expert Rik Maes van de dienst Marien Milieu. “Een ander voordeel is dat het systeem aan een hogere snelheid kan gesleept worden dan de klassieke olieschermen en dat het erg wendbaar is waardoor het kan gebruikt worden in de windmolenparken.” Het nieuwe systeem kost 264.000 euro en werd aangekocht in Noorwegen. Het budget is afkomstig van het Fonds Leefmilieu, een fonds dat gespijsd wordt met middelen van de vergunninghouders voor offshore activiteiten. De financiële bijdrage die de vergunninghouders moeten storten in het fonds gelden als compensatie in milieuvoordelen. Saskia Van Gaever, vertegenwoordiger van het Fonds Leefmilieu: “Alle windparken betalen een milieucompensatie voor hun impact op het marien milieu. Die compensaties komen terecht in het Fonds Leefmilieu, dat ingezet wordt om de milieukwaliteit van de zee te verbeteren, en om middelen aan te kopen die ervoor moeten zorgen dat er zich geen milieurampen op zee voltrekken. Daarom is de aankoop van de Current Buster 4 een logische investering voor het fonds.” De Belgische zeegebieden horen bij de drukst bevaren zeeën ter wereld. Jaarlijks zijn er in het Belgische deel van de Noordzee meer dan 66.000 vaarbewegingen. Een aanvaring of een ander ongeval, waarbij schepen met zware stookolie of ruwe olie aan boord in de problemen komen en er olie in zee terechtkomt, behoort tot de dagelijkse risico’s. “We hebben de voorbije jaren op alle niveaus inspanningen gedaan om de scheepvaart veiliger te maken”, aldus minister van Noordzee Paul Van Tigchelt, “Toch is het risico op een grote olieramp niet onbestaande. In het verleden hebben we gezien welke dramatische gevolgen dat kan hebben voor het milieu – vooral zeevogels –, de visserij en de toeristische sector. Het is dus heel belangrijk dat we goed voorbereid zijn.” Wanneer zich een olieramp op zee voordoet, is de dienst Marien Milieu van de federale overheid verantwoordelijk voor de bestrijding van de vervuiling. Daarom beschikt de Belgische overheid over een heel arsenaal aan middelen die kunnen ingezet worden bij een groot incident. Al deze middelen zijn gestockeerd in Oostende.