De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

 • 16.06.09

  Klare taal op ieder kanaal!

  Vanaf 01/07/2009 treedt de nieuwe marifoonblokindeling van het Vessel Traffic Services Scheldegebied in werking.
  De nieuwe blokindeling is er gekomen in uitvoering van een opdracht van de Permanente Commissie. De blokindeling en de bijhorende procedures zijn uitgewerkt in een werkgroep waar de vaarweggebruiker vertegenwoordigd is: Vlaamse en Nederlandse loodsen, de Vlaamse en Nederlandse binnenvaartverenigingen, de Vlaamse en Nederlandse verkeersleiders, het Beheer- en Exploitatieteam en de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit.

  Nut en noodzaak van de nieuwe blokindeling
  De nieuwe blokindeling was noodzakelijk omdat het verkeerskanaal 12 van de Centrale Zandvliet overbelast was. Hierdoor verliep de noodzakelijke communicatie tussen schip en centrale steeds moeilijker, noodzakelijke informatie kwam vaak laattijdig door.

 • 26.05.09

  Van 29 mei tot 1 juni vindt voor de tiende keer 'Oostende voor Anker' plaats.
  Deze jubileum editie wordt een terugblik op de tien voorbije jaren met onder andere een overzichtstentoonstelling over alle thema's die al de revue passeerden: de Vikingen, het beleg van Oostende, Ierland, Kuifje en Belgen op de zuidpool.

 • 19.02.09

  EPIRbs 121.5 en 243MHz Opgepast!
  Sinds 1 februari 2009 zijn de satelietten (cospas-sarsat) niet meer uitgerust om Epirb's die uitzenden op de frequenties 121.5 en 243 MHz te detecteren.

 • 16.02.09

  Koers zetten naar een Oostendse museumhaven       
  Op 7 februari werd – in het kader van toekomstplan voor de kustzone van de Oostendse Oosteroever – een studiedag georganiseerd rond de plannen voor de zone rondom de Maritieme Site Oostende. De 120 aanwezigen kregen een eerste schets van de toekomstige Oostendse museumhaven. Zo’n “museumhaven” is een nieuw concept voor Vlaanderen dat een nieuw perspectief wil geven aan varend erfgoed. In een museumhaven worden zodoende faciliteiten geboden om historische schepen vakkundig te inspecteren, te onderhouden en restaureren. Ook zullen bezoekers hier kennis maken met hun (onbekende) verhaal. De idee van “een dok met roestige boten” wordt hierdoor resoluut in de prullenmand gegooid.

 • 12.02.09
  MRCC Oostende

  In 2008 heeft het Maritieme Reddings en Coördinatie Centrum (MRCC) in Oostende heeft 187 incidenten behandeld. Daarbij werd een twintigtal personen gered en werden bijna veertig personen geëvacueerd. De meeste evacuaties waren van medische aard. Het aantal incidenten voor de Belgische kust ligt lager dan in 2007. Toen waren er 205 tussenkomsten.
  Het MRCC in Oostende komt tussen bij alle calamiteiten op zee. Het gaat onder meer om aanvaringen, olielozingen of drenkelingen. Het centrum neemt ook de taak van coördinator voor het rampenplan van de Noordzee op zich.

 • 12.02.09
  Zeetijger


  Investeringsplan Vlaamse VLOOT opnieuw een stap vooruit
  Op 10 februari werd de bouw van een nieuwe multifunctionele boeienlegger gegund aan de
  DAMEN-groep (Nederland). Dit multifunctioneel vaartuig is een deel van het investeringsplan dat Kris Peeters, Vlaams minister bevoegd voor de havens, voor VLOOT goedkeurde. Als rederij binnen het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), dat instaat voor het veilig en vlot scheepvaartverkeer in Vlaamse wateren, staat VLOOT naast haar rederijfunctie ook in voor het beheer en onderhoud van 264 boeien en 52 vaste vaarwegmarkeringen.

 • 26.01.09

  Ontmoet enkele van onze kustwachtpartners op de Belgian Boat Show in Gent van 7 tot 15 februari

  Van zaterdag 7 februari tot en met zondag 15 februari vindt in Flanders Expo Gent de 21ste editie plaats van de Belgian Boat Show, een must voor watersportliefhebbers.
  De beurs is elke werkdag open van 12u tot 18u., op vrijdag tot 22u. en tijdens het weekend van 10u tot 18u.

 • 08.12.08

  Eerste minister Yves Leterme en Minister bevoegd voor het Marien milieu en Minister van Defensie Pieter de Crem tevreden over resultaten B-Hunters
  Eerste minister en Minister bevoegd voor het Marien milieu Yves Leterme en Minister van Defensie Pieter De Crem ondertekenden in april van dit jaar een samenwerkingsakkoord om onbemande vliegtuigen in te zetten voor toezicht op de vervuiling van onze Noordzee. De verhoging van de pakkans werkt duidelijk ontradend op de potentiële vervuilers. De samenwerking blijkt een succesverhaal.

 • 07.11.08

  Op de Vlaamse Havendag van dit jaar onthulde de structuur Kustwacht het nieuwe campagnebeeld.

  De Kustwacht waakt over de kust. Kijk naar het logo en u ziet meteen een oog.
  De "oogleden" zijn twee golven, bewegend in tegengestelde richtingen.Net zoals het getij onophoudelijk heen en weer beweegt tussen eb en vloed, zo geeft de Kustwacht permanent blijk van dynamiek en waakzaamheid. Zo blijft ze in beweging en weet ze haar evoluerende maatschappelijke rol telkens weer passend in te vullen.

 • 15.09.07

  De gouverneur van West -Vlaanderen rganiseerde een reddingsoefening in Nieuwpoort. De oefening testte binnen de “Afsprakenregeling voor reddingen aan de Belgische Kust” de alarmering van de interventiediensten en de onderlinge communicatie tussen de diensten aan land, op zee en in de lucht. Tijdens deze oefening werden enkele drenkelingen uit zee gered door het inzetten van middelen van verschillende kustwacht - en andere partners.