De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

 • 07.07.20

  Een zodiac met vier mensen en een kitesurfer botsen zo’n 800 meter ver in zee. Twee opvarenden van de zodiac slaan overboord en ook de kitesurfer is in nood. Een moeder ziet dat gebeuren en rent naar haar zitplaats om de hulpdiensten te bellen.Tot overmaat van ramp raakt haar kind in tussentijd vermist en belandt het in zee. 
  Dat was het scenario van de reddings- en communicatieoefening 'Seacoast' die vanmorgen, 7 juli 2020, werd gehouden op het strand van De Panne. De bedoeling is om de afsprakenregeling drenkelingen uit te testen en in te oefenen. Die afsprakenregeling werd uitgewerkt op initiatief van de gouverneur van West-Vlaanderen en beschrijft wat de verschillende hulpdiensten en kustwachtpartners doen om drenkelingen te helpen en hoe ze samenwerken. 
   

 • 06.07.20

  Tijdens de coronacrisis lagen ook onderzoeksschepen aan de kade. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) maakte daarvan gebruik om met een stille robot veranderingen in het onderwatergeluid in onze Noordzee in kaart te brengen. Een onbemand oppervlaktevaartuig voerde, in samenwerking met twee van onze kustwachtpartners, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer, metingen uit van het onderwatergeluid in het troebele en ondiepe kustwater van Oostende-Bredene. 

  Meer informatie www.vliz.be

 • 03.07.20

  Vakantie aan zee gepland? De redders aan zee staan de hele zomer voor je klaar. Elke dag zijn alle 82 reddersposten langs de hele kust open van 10u30 tot 18u30. 
  Wil je graag een verfrissende duik nemen? Vergeet niet te kijken naar de kleur van de vlag bij de reddingsposten om te weten of je veilig kan gaan zwemmen! Het is ook heel belangrijk om de instructies van de redders op te volgen. 
  Ook dit jaar zijn er weer gratis polsbandjes te krijgen om verloren gelopen kindjes snel te kunnen herenigen met hun ouders.
  ikwv.be

  Omdat veel mensen deze zomer kiezen voor een vakantie in eigen land, kan het druk worden aan zee. De redders rekenen dan ook jouw medewerking om te zorgen dat het strand een fijne plek blijft voor iedereen.
  Elke kustgemeente heeft een eigen veiligheidsplan, kijk dat zeker even na op dekust.be

 • 03.07.20

  Onze kustwachtpartner agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, heeft een nieuwe editie van de K107, de deelkaartenset van de Belgische kustzone, uitgebracht. De zes kaartbladen brengen het Noordzeegebied van Bray-Dunes tot en met het Zwin in kaart. Ze bevatten ook een detail van de havens van Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge. Door zijn handige formaat (A3) is de kaartenset makkelijk hanteerbaar. De nieuwe editie is beschikbaar in de webshop van afdeling Kust en in de verkooppunten die je vindt in de catalogus.

 • 17.06.20

  Twee van onze kustwachtpartners,de Vlaamse Hydrografie van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en de Dienst Continentaal Plat van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, gebruiken sinds 2009 één zone in de Kwintegeul als referentie voor alle akoestische metingen op het Belgische deel van de Noordzee. 

  Om de zeebodem in kaart te brengen gebruikt men tegenwoordig meestal multibeam echosounders. Deze toestellen scannen de zeebodem af met geluidsgolven (akoestische golven): deze reflecteren op de zeebodem en de echosounder vangt de terugkerende echo's op.

  Elk hydrografisch vaartuig beschikt over eigen meetapparatuur in een bepaalde opstelling. Het systeem moet correct afgesteld worden op een referentiezone. Belangrijk is dat dit gebied een stabiele en homogene zeebodem heeft. De zeebodem mag slechts lichtjes veranderen doorheen de tijd. Uit talloze hydrografische metingen van het team Vlaamse Hydrografie en de Dienst Continentaal Plat blijkt de Kwintezone uitermate geschikt als referentiezone. 

  De zone is nu in het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 (MRP) gedefinieerd als referentiezone voor akoestische metingen onder water. In de praktijk betekent dat, dat alle menselijke activiteiten die een impact hebben op de zeebodem (bv: gebruik van sleepnetten, ankers, baggerwerken,...), in dit gebied verboden zijn om er de stabiliteit van de zeebodem te garanderen.

  Meer weten? afdelingkust.be

 • 12.06.20

  Onze kustwachtpartner Nationaal Crisiscentrum (NCCN) van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken zoekt verschillende ICT specialisten, meer bepaald: ontwikkelaars, helpdeskdeskundigen
  en een specialist in systeembeheer en telecommunicatie.

  Solliciteren is mogelijk tot en met 26 juni 2020. Alle informatie op selor.be 

 • 09.06.20

  Onze kustwachtpartner Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer is op zoek naar een scheepvaartinspecteur dek.
  Solliciteren kan nog tot en met 29 juni 2020. Alle informatie op selor.be

 • 08.06.20

  Het metershoge schuim tijdens het fatale ongeluk van vijf watersporters op 11 mei in het Nederlandse Scheveningen was zeer waarschijnlijk ontstaan door een uitzonderlijke combinatie van veel algenresten en een voor dit jaargetijde ongebruikelijk harde wind uit het noord-noordoosten. Dat concluderen Nederlandse en Belgische onderzoekers van verschillende organisaties in een rapport over de oorzaak van de schuimvorming. De auteurs hebben zich moeten beperken tot conclusies die op dit moment het meest redelijk lijken en de beschikbare data zullen nog verder worden geanalyseerd. De onderzoekers adviseren om nu vooral voorlichting te geven aan watersporters en kustwachtpartners, omdat het ontwikkelen van een adequaat geautomatiseerd waarschuwingssysteem tijd zal kosten.

  Ook onze kustwachtpartner Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) werkte mee aan het onderzoek. Het team voor Remote Sensing en Ecosysteemmonitoring (REMSEM) van het KBIN heeft een uitgebreide expertise in het gebruik van instrumenten voor teledetectie, en analyseerde en interpreteerde een combinatie van beelden van de Sentinel-2 en Sentinel-3 satellieten uit de periode voor het tragische ongeluk. Dimitry Van der Zande besluit dat deze bruikbaar zijn voor de observatie van algenbiomassa en schuim in het zeewater: “Een tijdsreeks van Sentinel-3-beelden met een ruimtelijke nauwkeurigheid van 300m toont eind april 2020 een sterke algenbloei in de nabijheid van Scheveningen en langs de kust van Zuid-Holland. Begin mei waren dichtbij de kust nog steeds hoge concentraties meetbaar. Op de hoge resolutie Sentinel-2-beelden, die een detail van 10m tonen, kan dan weer het schuim worden opgespoord.”

  Kort na het incident in Scheveningen contacteerde het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) van onze kustwachtpartner afdeling Scheepvaartbegeleiding in Oostende de Belgische onderzoekers met de vraag of een dergelijk schuimincident zich ook aan onze kust kan voordoen. Het antwoord was helaas dat dit in gelijkaardige omstandigheden ook bij ons niet ondenkbaar is. Het MRCC is het eerste meldpunt voor noodgevallen op zee en volgt de ontwikkeling van een waarschuwingssysteem dan ook op de voet. Dries Boodts, waarnemend hoofd van het MRCC: “Ook aan de onze  kust wensen we dit advies te volgen. De satellietinformatie die ons door het KBIN wordt bezorgd is in deze context zeer geschikt om als early warning te dienen. Het zal helpen om gebruikers van de zee tot verhoogde waakzaamheid op te roepen, en ook van pas komen bij het plannen van Search and Rescue­-operaties. We kijken uit naar de ontwikkeling van verdere mogelijkheden om iedereen op zee van zo gedetailleerd mogelijke informatie te voorzien. Voorkomen is beter dan genezen.”

  Meer weten?

  Lees het volledige persbericht hier en het volledige rapport kan je lezen op de website van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)

   

 • 28.05.20

  Aan het wandelen in de buurt van Lombardsijde en je hoort een luide knal of je ziet rook?
  Geen paniek. Dat zijn geen ontploffingen, maar schietoefeningen van onze kustwachtpartner Defensie.
  Op de legerbasis van Lombardsijde worden regelmatig schietoefeningen gedaan naar een doel op zee. Op die momenten is een stuk zee en strand, recht tegenover het militair domein, ook verboden terrein voor scheepvaartverkeer en wandelaars.

  Welke gedeeltes van de zee voorzien zijn voor schietoefeningen, kan je vinden in de 'Berichten Aan Zeevarenden nr 1' (BAZ), opgesteld door onze kustwachtpartner afdeling Kust. Je vindt ze ook op de maritieme kaarten.
  Om de 2 weken is er een nieuwe editie van de BaZ met recente nautische informatie, waar je ook kan terugvinden wanneer er schietoefeningen zijn.  

 • 27.05.20

  Kan je door de coronamaatregelen niet naar het strand?
  Niet getreurd! Vanavond neemt het Vlaams Instuut voor de Zee (VLIZ) je mee op een virtuele strandwandeling. Jan Seys, marien bioloog, neemt je mee op een virtuele strandwandeling. Hij staat stil bij enkele markante strandvondsten en mooie lentefenomenen aan onze kust. 

  Registreren voor het gratis webinar kan via https://bit.ly/2yZUMjw 

Pagina's