De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Toegankelijkheidsverklaring

Locatie

Verenigde Staten
US

Toegankelijkheidsverklaring

KUSTWACHT, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Website:  https://kustwacht.be

Nalevingstatus

Deze website is niet conform

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

Raadpleeg het rapport van de vereenvoudigde audit voor meer informatie.

Report: Kustwacht | Kustwacht | - 2024-05-29T09:02:12- 2024-05-29 - Accessibility Auditing Tool (belgium.be)

Niet-toegankelijke inhoud

Bepaalde pagina’s van de website bevatten niet-toegankelijke inhoud:

  • Op sommige pagina’s ontbreekt de linktitel die de functie van de link voor een ankerelement beschrijft.
  • Sommige pagina’s bevatten geen alt-attribuut op het img-element.
  • Op sommige pagina’s ontbreken sectiekoppen om deze te identificeren.   
  • Sommige pagina’s bevatten geen semantische markeringen om benadrukte of speciale tekst te markeren.
  • Op sommige pagina’s ontbreekt er een contrastverhouding van minstens 4,5:1 bestaat tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond
  • Op sommige pagina’s ontbreekt het gebruik van formulierelementen en links.

Voorgestelde alternatieven

Er zijn momenteel geen alternatieven.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen via het emailadres: admin.coastguard@nccn.fgov.be of via het contactformulier. (https://kustwacht.be/nl/jobs/contactformulier )

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

Federale ombudsman (indien het antwoord van Kustwacht onbevredigend is) Adres: Leuvenseweg 48, bus 6, 1000 Brussel  E-mail : contact@mediateurfederal.be Website: http://www.federaalombudsman.be

Verbeteringsplan

Er zijn aanpassingen gepland om door te voeren na de audit in 2024.

  • De ‘footer’ werd aangemaakt met de toegankelijkheidsverklaring in 3 talen.
  • De kleurcodes en contrasten voor linken werden gewijzigd.
  • Op de planning: controle van de benamingen afbeeldingen  en beschrijvingen doel van linken tegen eind 2024.

Deze verklaring is op 09/07/2024 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 09/07/2024