De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Noodplan Noordzee

Locatie

Verenigde Staten
US

Het Belgische gedeelte van de Noordzee heeft een oppervlakte van 3454 km², ongeveer zo groot als een provincie. De Noordzee is bovendien één van de drukst bevaren vaarroutes ter wereld. Windmolenparken, een veranderende vloot, transmigranten... zorgen voor nieuwe uitdagingen, nieuwe noodsituaties.

Het kapseizen van de ‘Herald of Free Enterprise’ voor de kust van Zeebrugge in 1987 was de aanleiding om een specifiek ‘Rampenplan Noordzee’ op te stellen. De rol van de verschillende diensten die betrokken zijn bij een redding werd daarin vastgelegd. De coördinatie van de operaties werd in handen van de gouverneur van West-Vlaanderen gelegd. Het Rampenplan Noordzee moest voor een vlottere samenwerking en sneller optreden zorgen bij incidenten op zee.

Na het verschijnen van het koninklijk besluit over de nood- en interventieplanning in 2006 werd het oorspronkelijke rampenplan Noordzee herwerkt tot het algemeen nood- en interventieplan Noordzee, kortweg ANIP Noordzee genoemd.

Zo worden in elk noodplan de opdrachten van de hulpdiensten ingedeeld in vijf groepen, ook wel disciplines genoemd:

  • Discipline 1: hulpverleningsoperaties

  • Discipline 2: medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening

  • Discipline 3: politie

  • Discipline 4: logistiek steun

  • Discipline 5: informatie

 

Het ANIP wordt aangevuld met bijzondere nood-en interventieplannen (BNIP’s) voor specifieke situaties, zoals het BNIP terro en BNIP ‘Mass Rescue’. In zeer uitzonderlijke gevallen zal een federale fase opgestart worden. Deze gevallen zullen zich voornamelijk situeren in het domein van de beveiliging (security: kaping, terrorisme, bomaanslag…). Dat wil zeggen dat de minister van Binnenlandse Zaken dan de coördinatie en het beheer van de noodsituatie overneemt.

Het ANIP Noordzee verschilt in meerdere opzichten van de 'klassieke' nood- en interventieplannen. Zo verschillen de normen voor opschaling en de hulpverleningsdisciplines op zee van de disciplines op land. De verwittiging en alarmering verloopt op een andere manier en er zijn speciale procedures voor bestrijding van incidenten. Om die reden wordt het ANIP Noordzee, dat in 2014 voor de laatste keer aangepast werd, momenteel herwerkt conform de actuele wetgeving en noodplanningsprocedures. Dat gebeurt in een werkgroep waar de kustwachtpartners deel van uitmaken.

De gouverneur van West-Vlaanderen coördineert de operaties beschreven in het ANIP. Het nieuwe ANIP Noordzee wordt voorgelegd voor goedkeuring aan het beleidsorgaan Kustwacht en zal daarna ondertekend worden door de gouverneur van West-Vlaanderen.

 

KB van 22 mei 2019 (betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen)