De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Wat moet ik weten om te mogen varen op zee?

Op de website van FOD Mobiliteit en Vervoer vind je het vademecum voor de pleziervaart. Daarin staat alles wat je als pleziervaarder moet weten over vergunningen, vlaggenbrieven, stuurbrevetten, de adressen waar je die documenten kunt krijgen en nog veel meer nuttige informatie en tips.
Download het vademecum.

Ook de brochure 'Wijzer op het water' is een aanrader. Naast de verplichte reglementaire voorschriften voor pleziervaarders, vind je er ook een uitgebreide reeks aanbevelingen en tips, die meestal uit de praktijk van ervaren waterrecreanten komen. De brochure is tot stand gekomen door een constructieve samenwerking binnen het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (afdeling Scheepvaartbegeleiding en afdeling Kust) met de FOD Mobiliteit en Vervoer, de Scheepvaartpolitie en de vzw Promotie Binnenvaart Vlaanderen.

Download "Wijzer op het water" of vraag een (gratis) papieren exemplaar aan door een email te sturen naar eva.descamps@mow.vlaanderen.be .

Faq type: 
Wat mag (niet) aan zee ?