De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Wat is een duizendjarige storm?

Een duizendjarige storm is een zeer zware storm die zich statistisch gezien eens om de duizend jaar kan voordoen. Ter vergelijking: de storm van 1953 was een 250-jarige storm. Bij een duizendjarige storm kunnen er zeer hoge golven ontstaan en kan het zeeniveau spectaculair stijgen. Wanneer deze storm zal toeslaan, kan niet voorspeld worden. Dat kan morgen zijn maar ook over twintig of honderd jaar. De afdeling Kust van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) is volop bezig om onze kust te beschermen tegen een dergelijke storm. Uit een studie naar de zwakke plekken langs de kust is gebleken dat onze havens en ook de kustlijn van Wenduine tot in Blankenberge en tussen Middelkerke en Oostende het meest kwetsbaar zijn. Het Masterplan Kustveiligheid is goedgekeurd in 2011. Daarin staan alle werken die zullen uitgevoerd worden om de zeewering te versterken, bijvoorbeeld stranden verbreden en verhogen, kaaimuren in de havens verhogen, zeedijken versterken en stormmuren (in de vorm van zitbanken) bouwen.

Locatie

Verenigde Staten
US
Faq type: 
Weer aan zee