De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Waar kan ik de Berichten aan Zeevarenden (BAZ) vinden?

Kijk hiervoor op de website van de Vlaamse Hydrografie. Je kan de publicaties per post bestellen of je kan ze na afspraak afhalen aan het onthaal van afdeling Kust. In de BAZ verschijnt recente informatie, die voor de scheepvaart van belang kan zijn, met aanvullingen en correcties op de zeekaart. Het gaat bijvoorbeeld om data en tijdstippen van de schietoefeningen van het leger, gegevens over nieuwe boeien die op zee uitgelegd zijn, info over recent bekende wrakken en obstakels, ….

Faq type: 
Wat mag (niet) aan zee ?