De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Mag ik op zee een race of wedstrijd met jetski, powerboat, etc organiseren?

Bij watersportactiviteiten in groep, dus ook wedstrijden, informeer bij FOD Mobiliteit en Vervoer of een vergunning nodig is. 

Als de race of wedstrijd van publicitaire of commerciële aard is, dan moet je ook nog toelating vragen aan het Directoraat-Generaal (DG) Leefmilieu. DG Leefmilieu ziet toe op de regelgeving ter bescherming van het mariene milieu.

Als de race of wedstrijd niet van publicitaire of commerciële aard is, dan heb je geen vergunning nodig van DG Leefmilieu, maar het is toch aangeraden om contact te nemen en na te gaan of het voorziene traject niet in een speciale zone voor natuurbehoud of speciale beschermingszone voor vogels ligt.

Toelatingen moeten ruim op voorhand aangevraagd worden.

Contact:
DG Leefmilieu: Steven Vandenborre - 0032 (0)2/524 96 29 - steven.vandenborre@milieu.fgov.be
FOD Mobiliteit en Vervoer: brandingsport@mobilit.fgov.be  

Locatie

Verenigde Staten
US
Faq type: 
Wat mag (niet) aan zee ?